CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lâm Đồng: Ngày cuối Khóa tu Truyền thống NGHPKS lần thứ 34

Sáng ngày 10/12/2019 (nhằm ngày 15/11/Kỷ Hợi), Chư Tôn đức Ni NGHPKS bước vào ngày tu tập cuối của Khóa tu Truyền thống NGHPKS lần thứ 34 được tổ chức tại Tịnh xá Viên Quang (Đức Trọng, Lâm Đồng).

 

 

 

 

Buổi sáng sau giờ thiền hành, thiền tọa và độ điểm tâm, Chư hành giả khóa tu đã có buổi thiền tọa trong khuôn viên Tịnh xá Viên Quang.

   

  

  

Kết thúc khóa thiền, Ni trưởng Chiêu Liên – Giáo phẩm NGHPKS, trụ trì Tịnh xá Ngọc Khánh (Đồng Nai), Thiền chủ khóa tu, đã dẫn đoàn khất thực tại khu vực hồ Xuân Hương và khất thực trong khuôn viên Tịnh xá Viên Quang.

Pháp khất thực dạy người bố thí,

Cùng dạy mình chơn lý không tham.

Bao giờ dứt tánh mê ham,

Muôn ngàn phận sự việc làm đều xong

(Thơ Ni trưởng Đệ Nhất)

Buổi cúng dường thọ trai hôm nay được sự phát tâm của Công ty Xuất Nhập Khẩu Nhật Quang, hùn phước cúng dường có gia đình Phật tử Chơn Lễ, Phật tử Thiện Mẫn…cùng quý Phật tử chợ Liên Nghĩa sớt bát cúng dường trai tăng.

Ni trưởng Chiêu Liên – Đại diện quý Ni trưởng Giáo Phẩm NGHP, chứng minh công đức quý Phật tử, Ni trưởng cầu chúc quý Phật tử thân khỏe tâm an, luôn sống trong ánh hào quang của Chư Phật, và là trụ cột vững chắc hộ trì Tam Bảo.

Được sự chỉ dạy của quý Ni trưởng, Ni sư Tín Liên đãi lao chia sẻ bài pháp thoại về công đức cúng dường Tam Bảo đến Chư hành giả và Phật tử.

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

 

 

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan