CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lễ Truyền đăng tri ân Phật - Tổ - Thầy trong khóa Sống chung tu học Giáo đoàn III

Hơn 2600 năm cách xa đức Từ Phụ Bổn sư Thích-ca Mâu-ni, 80 năm cách xa bậc Tổ sư của truyền phái Khất sĩ và hơn 50 năm cách xa đức Thầy, bậc Cha hiền của tứ chúng Giáo đoàn III, Tăng Ni và Phật tử vẫn luôn tâm niệm khắc ghi ân đức của Phật - Tổ - Thầy. Nhân khóa Sống chung tu học lần thứ 17 tại tịnh xá Ngọc Tâm (thôn Bình Nghĩa, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), tối ngày tu thứ 6 (05/12/2023 – 23/10 Quý Mão), Ni chúng thành kinh làm lễ Truyền đăng tri ân Phật - Tổ - Thầy.

Quang lâm chứng minh có HT. Giác Trong - Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GĐ IIIl, TT. Giác Viễn - Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GĐ IIIl; ĐĐ. Giác Tuyên - Phó Thư ký, Phó ban Văn hóa GĐ IIIl; ĐĐ. Giác Thống - Chánh Thư ký Ban Giáo dục Tăng Ni GĐ IIIl; ĐĐ. Giác Ảnh - Phó Thư ký Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III; NT. Hiệp Liên - Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III; NT. Đền Liên - Phó trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III; cùng chư Ni trưởng, chư Tôn đức Ni GĐ III và quý Phật tử.

ĐĐ. Giác Tuyên dẫn chương trình đã lược qua dòng chảy từ lúc đức Phật chứng đắc đạo quả bên dòng sông Ni-liên-thiền, đem ánh sáng trí huệ dẫn đường chúng sanh lên bờ giác. Đến nay, hơn 2600 năm ánh sáng ấy được chư Tổ, trong đó có đức Tổ sư Minh Đăng Quang truyền thừa, có chư Trưởng lão Đức Thầy tiếp nối thắp sáng ngọn đèn chơn lý, ngọn đèn Giới - Định - Huệ.  

Trong buổi lễ, NT. Hiệp Liên nhắc nhở Ni chúng: “Giới luật vô cùng quan trọng, mong Ni chúng hãy thận trọng và thọ trì nghiêm túc. Tổ sư đã dạy trong bài Kệ giới: Giới như trái đất, Định như cây trồng trên trái đất, Huệ như trái cây. Nếu không có Giới, không thể nào đạt Định và phát sanh Huệ. Vậy nên chư Ni cần tinh tấn giữ gìn giới pháp đã thọ để đạt được định và phát triển trí huệ.”

HT. Giác Trong ban đạo từ: “Chư Tôn đức Ni trong khóa tu, với tâm thanh tịnh thắp lên ngọn đèn Giới Định Huệ cúng dường lên Phật - Tổ - Thầy dưới sự chứng minh của Ba ngôi báu trong đời. Phật là ngọn đèn đại từ bi, Pháp là ngọn đèn đại bát-nhã, Tăng là ngọn đèn đại phước đức. Ba ngọn đèn đã hiện hữu từ muôn đời, muôn kiếp, muôn nơi, trong dòng chảy sanh diệt của tất cả chúng sanh. Giới - Định - Huệ có năng lực bất khả tư nghì. Những ai thọ trì, giữ gìn giới pháp tinh nghiêm, người ấy đi trong bước đi của chư Phật, ngồi chỗ ngồi của chư Phật, đứng trong chỗ đứng của chư Phật, nằm chỗ nằm của chư Phật. Chư Ni hãy tinh tấn tu học, trở về với tâm thanh tịnh của mình, để phước huệ tròn đầy cúng dường Phật - Tổ - Thầy.”   

Lễ Truyền đăng thắp sáng ngọn đèn Giới - Định - Huệ tri niệm Phật - Tổ - Thầy diễn ra vô cùng trang nghiêm, ý nghĩa.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan