CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Thông báo khóa "Sống chung tu học" lần 11 Ni giới GĐ III

Kính bạch chư Tôn đức,

Thưa quý Phật tử,

Khóa “Sống chung tu học” của Tỳ-kheo-ni Giáo đoàn III trở thành một truyền thống tốt đẹp, nhờ đó các Phật sự, kinh nghiệm tu tập cũng được sẻ chia, góp phần làm cho việc tu học và hành đạo trong Giáo đoàn được tốt hơn. Năm nay, được sự chứng minh của Giáo đoàn và cho phép chính quyền, khóa tu SỐNG CHUNG TU HỌC lần thứ 11 được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Túc, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai.

Thời gian: Mùng 4-11 tháng 9 năm Canh Tý (20-27/10/2020).

Chứng minh: HT. Giác Hùng, HT. Giác Y, HT. Giác Phương.

Cố vấn: HT. Giác Trí – Phó Tri sự trưởng kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn

Ban Tổ chức: Ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III và chư Tôn đức Giáo phẩm Ni.

Trưởng ban Tổ chức: Ni trưởng Hiệp Liên

Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Giám luật: Ni trưởng Cảnh Liên

Thư ký: Ni sư Hiếu Liên, Sư cô Hòa Liên và Sư cô Hoa Liên

Chư Tôn đức Giáo thọ:

HT. Giác Thành (sáng mùng 5)

ĐĐ. Giác Nhường (chiều mùng 5)

Ni trưởng Hiệp Liên

Ni trưởng Cảnh Liên

Chư Tôn đức Ni trong Giáo đoàn.  

Nội dung: Chia sẻ kinh nghiệm tu học (thiền chỉ và thiền quán) và phương pháp hành đạo, độ đệ tử.

Thời khóa: Tu tập từ 3g45 đến 21g00.

Khất thực: Sáng mùng 4 và sáng 11/ 9 Canh Tý.

Chơn lý sẽ được trùng tuyên: Võ trụ quan, Ngũ uẩn.

Tịnh khẩu: Mùng 6-8 (ngoại trừ giờ pháp đàm và chia sẻ kinh nghiệm tu học).

Thuyết pháp cho Phật tử: Tối mùng 5 (ĐĐ. Giác Nhường)

Trên đây là chương trình căn bản.

Kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni pháp thể khương an, đạo lực tăng trưởng, Bồ-đề quả mãn.

Kính chúc quý Phật tử dồi dào sức khỏe để hộ trì Tam bảo và tinh tấn trên con đường tu học.

Trân trọng,

 

TM. BAN TỔ CHỨC 

Tỳ-kheo Giác Hoàng

Xin chia sẻ những hình ảnh Khóa tu "Sống chung tu học" lần 5

SCTH5 1 6

SCTH5 1 11

SCTH5 1 19

SCTH5 1 22

SCTH5 1 29

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan