CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


TKN. Liên Trân đôi dòng cảm niệm Khóa “Sống chung tu học” lần 11

Kính lạy chư Phật Pháp Tăng Mười phương ba đời,

Kính lạy đức Tổ sư Minh Đăng Quang,

Kính lạy Giác linh Đức Thầy, chư cố Trưởng lão, Hòa thượng, Ni trưởng, Ni sư viên tịch chứng minh,

Y Khất sĩ bức họa đồ thế giới,

Vẽ muôn ngàn đường lối bước vân du,

Bát Khất sĩ bầu càn khôn vũ trụ,

Chứa muôn loài vạn vật một tình thương.

Thật hữu duyên cho chúng con đã được quý Ngài thương tưởng truyền trao giới pháp - Cụ túc giới trở thành những Tân Tỳ-kheo-ni tại Tịnh xá Ngọc Túc (huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) cũng là nơi diễn ra khóa tu "Sống chung tu học" lần thứ 11 của Ni giới Giáo đoàn III.

Đây đúng là một đại phước duyên mà chúng con đã gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp khi được chư Tôn đức Giáo phẩm trong Ban Tổ chức cho phép chúng con tham dự khóa tu cùng quý Sư cô trong Giáo đoàn sau khi thọ giới.

Ngày hôm qua, một Sư cô đã hỏi con rằng: "Con cảm nhận thế nào về khóa tu lần đầu tiên khi trở thành Tân Tỳ-kheo-ni". Con không ngần ngại mà đáp lời: "Con thấy thật hạnh phúc!"

Chữ "hạnh phúc" ấy tuy ngắn gọn nhưng hàm chứa biết bao xúc cảm. Hạnh phúc vì trong chúng con được Nhị vị Ni trưởng quan tâm lo lắng trong từng miếng ăn, giấc ngủ, cả việc tu tập của mình. Con nhớ mãi hình ảnh của Ni trưởng Ngọc Túc đi từng phòng để thăm hỏi chúng con: "Ngủ có lạnh không? Ăn có no không? Có an vui không?"

Và Ni trưởng Ngọc Trung theo dõi từng bước đi của chúng con trong giờ thiền hành: “Các con đã đi đúng chưa? Sửa lại thế nào cho đúng? Đặt tâm mình lên mỗi bước chân và cảm thọ thế nào?”

Tuy Nhị vị Ni trưởng tuổi cao nhưng vẫn đồng hành cùng chúng con trong từng thời khóa. Có ở đây mới hiểu được những tâm tư của các Ni trưởng, Ni sư. Những giọt nước mắt lăn dài trên má chỉ biết thuận theo hai chữ tùy duyên khi nhắc về những người đệ tử của mình.

Thầy trải lòng từ ấp ủ con,

Tình sâu như biển nghĩa dường non,

Lời khuyên thấm não mưa từng giọt,

Ngọc kết tràng châu đậm nét son.

Ấy vậy mà chúng con đâu có biết, đâu chịu hiểu cho thầy. Chỉ biết trách thầy sao vô tâm, vô tình. Chỉ biết trách thầy thương người kia hơn mà không thương con. Đúng là tâm của phàm phu. Thầy cũng như cha mẹ, nước mắt chảy vào trong chứ có bao giờ chảy xuôi dòng. Tim chúng con nhói đau khi nghe những lời tâm tình ấy và tự hứa với lòng sẽ trau dồi thân tâm, cố gắng tu tập để báo đền ân đức của Tổ Thầy.

Kính bạch quý Ngài,

Thấm thoát đã bảy ngày trôi qua, con vẫn tâm đắc mãi giờ học Chơn lý. Chúng con là những du học sinh được Tổ Thầy tạo những điều kiện tốt nhất để hoàn tất việc học của mình nơi xứ người. Có ai hiểu được nỗi thèm khát được sống trong tình huynh đệ. Cùng nhau chia những ý pháp mà mình tâm đắc, được sống trong tình pháp lữ như trong khóa Sống chung tu học này, trong chúng có riêng, trong riêng có chung.

Khi cùng quý Ni trưởng, Ni sư, quý Sư cô đi sâu và nghiên cứu, mổ xẻ ý pháp trong bộ Chơn lý của Tổ sư, con thấy rõ những kiến thức con học được ở Myanmar đã được Tổ ghi lại và chuyển hóa và dùng những hình ảnh ẩn dụ gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Bảy ngày không dài cũng không ngắn để chúng con thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, khép mình trong khuôn khổ, oai nghi tế hạnh.

Kính bạch chư Tôn đức,

Qua khóa tu này, con đã hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của một tân Tỳ-kheo-ni, của một vị trụ trì. Không phải thọ giới xong là hết mà đây chỉ là điểm khởi đầu của chúng con trên bước đường tu nhân học Phật "Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự", "Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng".

Trong giờ thuyết giảng của TT. Giác Hoàng, bài Kinh Hộ trì thuộc Kinh Tăng chi bộ cho chúng con hiểu rõ hơn 10 chi pháp của vị hộ trì, đó cũng là con đường thoát khỏi khổ đau. Sự thuận duyên, nhu nhuyến, kham nhẫn và tinh tấn trong tu tập để thành tựu niệm tuệ tối thắng và trí tuệ của bậc Thánh.

Một lần nữa, chúng con xin chân thành tri ân chư Tôn đức Giáo phấm lãnh đạo Giáo đoàn, quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô ở trú xứ và các Phật tử gần xa đã lo lắng, chăm sóc chúng con để có được những bữa ăn bổ dưỡng, thức uống tinh khiết.

Kính chúc khóa tu thành công viên mãn. Ngưỡng mong quý Ngài pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, mãi là đại thọ che mát chúng con.

Hạnh phúc thay, chư Phật ra đời!

Hạnh phúc thay, giáo pháp cao minh!

Hạnh phúc thay, Tăng-già hòa hợp!

Hạnh phúc thay, Tứ chúng đồng tu!

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, tác đại chứng minh.

Liên Trân (Tịnh xá Ngọc Thiền – Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan