CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Báo cáo tổng kết khoá tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 27

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng thành viên hội đồng chứng minh,

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa lãnh đạo 6 giáo đoàn,

Kính bạch chư Tôn đức hành giả khóa tu,

Kính thưa quý Phật tử,

Hôm nay, ngày 11/11/Mậu Tuất (2018), là ngày kết thúc khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 27 được diễn ra tại Tổ đình Minh Đăng Quang, do Giáo đoàn I đăng cai tổ chức, chúng con đại diện Ban Thư ký khóa tu kính dâng bản báo cáo nội dung tu tập trong những ngày qua.

I. BAN CHỨNG MINH

1. HT. Giác Nhường – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ.

2. HT. Giác Tường – Thành viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ.

3. HT. Giác Giới - Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ – Thiền chủ.

4. HT. Giác Ngộ - Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

5. HT. Giác Cầu - Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

6. HT. Giác Phùng – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Giáo đoàn III.

II. BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban: HT. Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng ban Ban Thường trực Hệ phái.

Phó ban kiêm Hóa chủ: HT. Giác Dũng – Chứng minh BTS GHGVN tỉnh An Giang, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

Phó ban: HT. Giác Hà - Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Hệ phái.

Giám luật: HT. Giác Pháp – Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Chánh Thư ký Hệ phái.

Phó Giám luật: HT. Giác Minh – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Giáo đoàn II.

Chánh Thư ký: ĐĐ. Giác Hoàng – Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Thư ký Hệ phái.

Phó Thư ký kiêm Trưởng Ban ngoại hộ: TT. Giác Hy – Chánh Thư ký Giáo đoàn I.

Giám thiền: TT. Giác Hạnh

Phó giám thiền: ĐĐ. Giác Minh

Trưởng Ban kiểm soát: TT. Minh Hoá – Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang.

Ủy viên kiểm soát đại diện 6 Giáo đoàn: ĐĐ. Giác Lâm (GĐ I), 2. ĐĐ. Minh Giai (GĐ II), ĐĐ. Giác Hiển (GĐ III), ĐĐ. Minh Tân (GĐ IV), ĐĐ. Minh Giáo (GĐ V), ĐĐ. Minh Chuẩn (GĐ VI).

Điển lễ: ĐĐ. Giác Khánh – ĐĐ. Minh Thể

Trực kẻng: ĐĐ. Minh Danh – ĐĐ. Đăng Vinh

III. BAN GIÁO THỌ

HT. Giác Giới, HT. Giác Toàn, HT. Giác Nhân, HT. Giác Minh (GĐ I), TT. Minh Thành.

IV. SỐ LƯỢNG CHƯ TĂNG THAM DỰ KHÓA TU

Tham dự khóa tu lần này, Giáo đoàn I có 38 vị, Giáo đoàn II có 17 vị, Giáo đoàn III có    25 vị, Giáo đoàn IV có 18 vị, Giáo đoàn V có 10 vị, Giáo đoàn VI có 7 vị, tổng số 115 vị (Trong đó có 2 Hoà thượng, 3 Thượng toạ, 97 Tỳ kheo, và 13 Sa di).

V. THỜI KHÓA VÀ NỘI DUNG TU TẬP

Nhằm trợ duyên cho việc sinh hoạt tại đạo tràng được ổn định, Ban Tổ chức đã đề bản Nội quy, cũng như chương trình thời khoá tu học một ngày, bắt đầu từ 3g30 đến 22g00 kết thúc. Chương trình tu học gồm có: 2 thời học (1 học Chơn lý – 1 Thiền đàm), 4 thời thiền hành, 4 thời thiền toạ, 2 thời tụng kinh, 1 thời sám hối vào cuối ngày, 1 thời hành giả khất thực và độ cơm trong chánh niệm. Ngoài những giờ sinh hoạt chính thức tại thiền đường, giảng đường, trai đường, còn có giờ chấp tác phục vụ đại chúng.

Nội quy và thời khoá tu học được thiết lập với mục đích giúp hành giả sinh hoạt nề nếp, trang nghiêm đạo tràng, thanh tịnh hội chúng, lợi ích cho hàng cận sự phát khởi lòng tin kiên cố vào hàng Tăng bảo.

Khóa tu chính thức khai mạc sau giờ khất thực Truyền thống vào sáng ngày mùng 04/11/Mậu Tuất (2018).

1/ Buổi chiều ngày mùng 04 và trọn ngày 05, HT. Giác Toàn – Trưởng ban Tổ chức khoá tu đã chia sẻ chư hành giả pháp tu qua bài Chơn lý Khất sĩ số 11, Chơn lý Tâm số 17 và bài kinh Chăn Trâu (kinh Tăng Nhất A Hàm). Từ bài Chơn lý Khất sĩ, đức Tổ sư chỉ dạy người Khất sĩ phải có cái biết từ nơi sự học và chính cái biết như thật các pháp để thoát khổ, và Ngài cũng khẳng định: “Ngoài khất sĩ ra không có pháp nào thứ hai để diệt tham sân si được.”

Và Chơn lý Tâm, Ngài cũng chỉ dạy người tu nên trau dồi tam nghiệp: thân, khẩu, ý thuần thiện, chơn chánh để tiến lên lớp cao trên của trời, Phật. Và đức Tổ sư ví cái tâm như hột giống:

“Hột giống thú là thân khẩu ý ác.

Hột giống người là thân khẩu ý nhơn.

Hột giống Trời là thân khẩu ý thiện.

Hột giống Phật là thân khẩu ý chơn.”

Qua bài kinh Chăn Trâu trong kinh Tăng Nhất A Hàm để giảng dạy cho hội chúng hành giả khoá tu. Bài kinh này, đức Phật dạy cho các đệ tử phải biết cách tu tập đúng đắn hay hành trì trọn vẹn 11 pháp đưa đến đạo quả an vui, giải thoát cho tự thân và hội chúng sẽ được cường thịnh.

2/ Ngày 06 và 09/11/ Mậu Tuất, Hoà thượng Giác Giới – Thiền chủ khoá tu đã chia sẻ tiêu đề “Đức Tổ sư Minh Đăng Quang và tôn chỉ Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp”.

Hoà thượng nói về nguyên nhân xuất gia tầm cầu con đường giác ngộ và tuyên thuyết giáo pháp lợi sanh theo khuynh hướng Phật, Tăng xưa của đức Tổ sư Minh Đăng Quang. Với sự tầm cầu con đường chánh thiện bằng tuệ giác, Ngài đã thành tựu mục tiêu phạm hạnh của đời xuất gia giải thoát và lập Giáo hội Du Tăng Khất Sĩ với chí nguyện là: “Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp – Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”. Chánh pháp của đức Tổ sư được thể hiện qua 69 quyển Chơn lý mà Ngài đã trước tác, và Ngài đã giảng dạy cho hàng đệ tử, người hữu duyên nên “học chơn lý, thấu chơn lý mới gọi là thật học.” Và chánh pháp phải được thể hiện qua ba yếu tố là pháp học, pháp hành và pháp thành.

Cuối cùng, Hoà thượng nói về việc tầm cầu chân chánh mà chư hành giả hướng đến là tầm cầu cái vô bệnh, tầm cầu con đường thánh (Thánh cầu), con giác ngộ phải siêng học, siêng tu và thường xuyên tác ý về pháp.

Qua buổi chia sẻ, Hoà thượng đã dẫn dụ, chứng minh nhiều bài kinh trong văn hệ Pali của Phật thuyết và Chơn lý của đức Tổ sư dạy để làm rõ yếu tố chánh pháp mà người xuất gia cần phải học, phải tu cho thấu đạt.

3/ Ngày 07/11/ Mậu Tuất, TT. Minh Thành – Uỷ viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, đã chia sẻ bài kinh Gò Mối 23 trong Trung Bộ kinh, đức Thế Tôn dạy các vị Tỳ kheo về những ý nghĩa: 1/ Gò mối là đồng nghĩa với cái thân do bốn đại thành; 2/ Cái gì thuộc về công việc ban ngày, ban đêm suy tầm, suy nghĩ, như vậy là ban đêm phun khói; 3/ Cái gì sau khi suy tầm, suy tư ban đêm, ban ngày đem ra thực hành, về thân, về lời nói, về ý, như vậy là ban ngày chói sáng; … cho đến ý cuối cùng chỉ cho Con rắn hổ là đồng nghĩa với vị Tỷ-kheo đã diệt trừ các lậu hoặc; hãy để con rắn hổ yên, chớ đụng chạm con rắn hổ, hãy đảnh lễ con rắn hổ.”

Từ những ý nghĩa trong bài kinh, Thượng toạ đã triển khai, giảng giải, hướng dẫn chư hành giả nên học hỏi, lắng nghe, thọ trì và ứng dụng vào nếp sinh hoạt hàng ngày. Với trí tuệ sắc bén (thanh gươm), chư hành giả thường xuyên suy tầm (vitakka), tác ý đến thiện pháp, và tinh cần, tinh tấn đoạn trừ những ác pháp để thành tựu mục tiêu phạm hạnh của một vị Tỳ kheo.

4/ Ngày 08/11/ Mậu Tuất, HT. Giác Nhân – Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phó trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã giảng dạy bài kinh Sa Môn Quả số 27 trong kinh Trường A Hàm.

Hoà thượng hướng dẫn cho chư hành giả học tập từ bài kinh Sa Môn Quả để thấy lợi ích thiết thực hạnh của vị xuất gia giải thoát. Người tu theo giáo pháp Phật thì phải thu thúc bởi giới bổn, hộ trì các căn, chánh niệm tỉnh giác, tiết độ trong ăn uống, … đầy đủ oai nghi chánh hạnh. Đây là bước đầu tiên, cũng rất quan trọng để định và tuệ phát sinh. Quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn được tiếp nối khi đã hoàn bị về giới là đoạn trừ năm chướng ngại và thành tựu các tầng thiền, từ sơ thiền đến tứ thiền, cũng như đạt các loại thần thông, cuối cùng chứng được tam minh nhờ vào tâm đã thuần thục, nhu nhuyến.

Ngoài ra, Hoà thượng đã dẫn chứng những lời dạy trong các bài Văn Uyển, bài Kệ của đức Tổ sư, quý đức Thầy để hướng dẫn pháp tu cho chư hành giả. Và những lời dạy ấy phù hợp với kinh văn, lời Phật dạy.

5/ Ngày 10/11/ Mậu Tuất, HT. Giác Minh – Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh An Giang, Giáo phẩm Hệ phái đã viếng thăm và chia sẻ bài Chơn lý Sanh và Tử số 7.

Hoà thượng đã triển khai thể tánh thường nhiên hay gọi là cái Biết được đức Tổ sư dùng rất nhiều trong quyển Chơn lý. Và tất cả 30 câu vấn và đáp trong Chơn lý Sanh và Tử hầu hết nói về cái Biết, nhằm để khẳng định mục đích của tất cả chúng sanh phải trở về chỗ giác ngộ, giải thoát, như đức Tổ có dạy:“Chính biết là ta, là mục đích của chúng sanh, là chơn lý của cuộc đời, là tinh ba võ trụ.”

Hoà thượng còn nêu ra những ý pháp trong kinh Tạng Nikaya và những câu thiền ngữ của các vị Thiền sư Trung Hoa để nói về thể tánh vắng lặng như nhiên tương đồng với cái biết mà đức Tổ sư đã sử dụng.

Như vậy việc sống chung, học chung, tu chung của chư hành giả là để đạt đến cái biết của bậc Thánh, cái biết không còn rơi vào sanh tử khổ.

Tóm lại, qua 7 ngày cùng nhau sống chung tu học tuy ngắn ngủi so với lộ trình giác ngộ, giải thoát của kiếp nhân sinh hướng đến, nhưng cũng là điều kiện tốt nhất để chư hành giả có đủ thời gian học hỏi giáo pháp, lắng nghe và suy nghiệm về lời dạy của đức Thế Tôn thông qua sự hướng dẫn, giảng giải từ chư Tôn đức. Với sự chuyên tâm, trì chí, nỗ lực thực hành trọn vẹn những gì đã được nghe, đã được lãnh thọ sẽ thành tựu mục tiêu xuất gia cao thượng.

Kính bạch chư Tôn đức,

Phần báo cáo sơ lược của chúng con về việc sinh hoạt trong tuần lễ tu học, không thể nào tránh khỏi những điều thiếu sót, ngưỡng mong chư Tôn đức niệm tình lượng thứ. Và chúng con nguyện cầu Tam bảo luôn gia hộ chư Tôn đức thiền đức pháp thể khương an, chúng sanh dị độ, Phật đạo chóng viên thành, để dìu dắt chúng con đến bờ yên vui, giải thoát. Kính chúc chư hành giả luôn được an lành trong chánh pháp của đức Như Lai. Kính chúc quý Phật tử vạn sự an lành, muôn điều phúc lạc.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

 

    Chia sẻ với thân hữu: