CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Báo cáo tổng kết khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 28

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái,

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái, chư Tôn đức Giáo phẩm các Giáo đoàn cùng chư vị hành giả khóa tu,

Kính thưa quý Phật tử,

Hôm nay, trong không khí trang nghiêm của ngày Lễ Bế mạc khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 28, thay mặt Ban Thư ký khóa tu, chúng con xin báo cáo sơ nét về nội dung tu tập trong 7 ngày qua, như sau.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 28 do Giáo đoàn IV đăng cai tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Thiền, thác Prenn, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng được diễn ra từ ngày 08 – 15/4/2019 (nhằm ngày 04 - 11/3/Kỷ Hợi).

Tịnh xá Ngọc Thiền do Trưởng lão HT. Giác Ngộ khai lập vào năm 1967. Trải qua thời gian hơn 50 năm, qua những lần kiến tạo và trùng tu đến nay Tịnh xá là một trong những ngôi Đạo tràng tiêu biểu của Hệ phái. Với khí hậu thoáng mát quanh năm, cùng quan cảnh hữu tình, yên tỉnh rất thích hợp cho việc tịnh tu thiền định. Nên vào năm 2013 cũng như năm 2017, chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Hệ phái đã chọn địa điểm này làm nơi tu tập của chư Tăng trong 6 Giáo đoàn. Lại một lần nữa, năm nay; mùa xuân Kỷ Hợi – 2019 khóa tu Truyền thống lần thứ 28 được tổ chức tại nơi này. Đây là niềm vinh hạnh cho chư Tăng tại trú xứ đồng thời tạo thắng duyên cho quý Phật tử các miền Tịnh xá được tăng trưởng phước lành thông qua việc hộ trì khóa tu.

II. BAN CHỨNG MINH, BAN TỔ CHỨC, BAN CHỨC SỰ VÀ SỐ LƯỢNG HÀNH GIẢ THAM DỰ KHÓA TU

Trước khi diễn ra Lễ khai mạc khóa tu, vào lúc 7 giờ tối ngày 07/4/2019 (nhằm ngày mùng 03/3/Kỷ Hợi), Chư Tôn đức đã có phiên họp trù bị để ổn định hội chúng cũng như cung an Chức sự. Trong phiên họp, Đại chúng đã nhất tâm cung thỉnh:

Ban Chứng minh

 HT. Giác Tường – Ủy viên Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

HT. Giác Ngộ – Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái. 

HT. Giác Giới – Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái. 

HT. Giác Cầu – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

Ban Tổ chức

Trưởng ban: HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng VNCPHVN, Trưởng ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái.

Phó Trưởng ban kiêm Hóa chủ: HT. Giác Ngộ – Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái. 

Phó Trưởng ban: HT. Giác Hà – Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái.

Phó Trưởng ban: HT. Giác Cảnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Kiểm soát TW GHPGVN, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Lâm Đồng.

Chánh Thư ký: ĐĐ. Giác Hoàng - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Thư ký Hệ phái.

Phó Thư Ký: ĐĐ. Minh Nghi, ĐĐ. Minh Sơn.

Ban Chức s

Thiền chủ: HT. Giác Giới – Phó Thư ký Ban thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái.

Phó Thiền chủ: HT. Giác Hùng – Giáo Phẩm Hệ phái, Chứng minh Giáo đoàn III.

Đệ nhất Giám luật: HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương, Phó ban Giáo phẩm kiêm Chánh Thư ký Hệ phái.

Đệ nhị Giám luật: HT. Minh Bửu – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban Tăng sự Trung ương, Phó ban Giáo phẩm kiêm Trưởng ban Tăng sự Hệ phái.

Đệ nhất Giám thiền: HT. Minh Thuấn – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Giáo đoàn IV.

Đệ nhị Giám thiền: HT. Giác Minh – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Giáo đoàn II.

Phó Hóa chủ: TT. Minh Lộc – Phó ban Từ thiện Xã hội Trung ương GHPGVN, Chánh Thư ký Giáo đoàn IV.

Kiểm soát: HT. Giác Nhân; HT. Giác Tùy.

Các y viên

I: ĐĐ. Giác Thuần / II: : ĐĐ. Minh Giai / II: : ĐĐ. Giác Hậu / IV: TT. Minh Lực / V: TT. Giác Thông / VI: TK. Minh Toàn.

Điển lễ: ĐĐ. Giác Phương; ĐĐ. Giác Hậu

Trực kiểng: ĐĐ. Minh Tân, ĐĐ. Minh Nhãn

Ban Giáo thọ

HT. Giác Ngộ, HT. Giác Giới, HT. Giác Toàn, HT. Giác Pháp, HT. Minh Hiếu.

Số lượng hành giả tham dự khóa tu: Giáo đoàn I có 16 vị, Giáo đoàn II có 14 vị, Giáo đoàn III có 26 vị, Giáo đoàn IV có 50 vị, Giáo đoàn V có 17 vị, Giáo đoàn VI có 7 vị, tổng số hành giả khóa tu là 130 vị (Trong đó có 15 vị HT; 5 vị TT; 101 TK; và 9 SD).

III. THỜI KHÓA VÀ NỘI DUNG TU HỌC

1. Thời khóa

Nhằm trợ duyên cho việc tu học được ổn định, Ban Tổ chức đã đề ra bản Nội quy cũng như chương trình thời khóa tu học trong một ngày, bắt đầu từ 03 giờ 30 và kết thúc vào lúc 22 giờ. Chương trình tu học gồm có: 2 thời học (Sáng: học Chơn Lý; Chiều: Thiền đàm), 4 thời Thiền hành, 4 thời Thiền tọa, 1 thời khất thực và độ cơm trong chánh niệm, 1 thời sám hối vào cuối ngày.

Nội quy và thời khóa tu học được thiết lập với mục đích giúp hành giả sinh hoạt nề nếp, trang nghiêm đạo tràng, thanh tịnh hội chúng, lợi ích cho hàng cận sự phát khởi lòng tin kiên cố vào ngôi Tăng Bảo.

2. Nội dung

Khóa tu chính thức khai mạc sau giờ khất thực truyền thống vào sáng ngày mùng 04/3/Kỷ Hợi, buổi chiều cùng ngày là thời giảng của HT. Giác Toàn – Trưởng Ban Tổ chức khóa tu, Hòa thượng đã trình bày đến chư hành giả với chủ đề: “Tư tưởng thiền của Tổ sư Minh Đăng Quang trước môi trường sống và gội sạch tâm thức tự thân”. Ý pháp đầu tiên mà Hòa thượng triển khai là phương pháp thiền căn bản qua Chơn lý Thần Mật để chư hành giả soi sáng nghiệp quả, tội lỗi do thân, khẩu, ý gây tạo từ ngàn kiếp luân hồi. Đồng thời, Hòa thượng nhấn mạnh đến việc tu tập thân, khẩu, ý chẳng những không cho gây tạo nghiệp quả, tội báo mà còn thu nhiếp, giữ gìn an lạc, thanh tịnh ba nghiệp. Bên cạnh đó, Hòa thượng muốn chia sẻ đến chư hành giả phải ý thức tỉnh giác trước môi trường “Văn minh và khoa học” của thế kỷ 21 trong Chơn lý “Xứ Thiên Đường”. Qua trích dẫn tiểu phẩm Chơn lý này, Hòa thượng trình bày đến chư hành giả hiểu rằng thân con người là một “ổ” vi trùng mà vi trùng tư tưởng là mạnh nhất, để chúng ta cố gắng khắc phục không cho những vi trùng xấu ngự trị trong tâm thức. Đặc biệt, trong tiểu phẩm “Vi trùng giác” Hòa thượng trình bày cho chư hành giả tu tập đạt từ sơ giác đến toàn giác. Tiểu phẩm “Vị Hung Thần” với bốn nấc thang tiến hóa trong đời, từ ông, đến cha, đến con, đến cháu là một con đường có bốn chặng, từ thấp tiến lên cao. Cuối thời pháp, một lần nữa Hòa thượng nhấn mạnh đến tầm quan trọng về vai trò của giới luật Phật dạy đối với ba cái mật để chư hành giả tinh tấn tu tập, rèn luyện “Thân mật, Khẩu mật, Ý mật” đưa đến thành tựu đạo quả giác ngộ. Qua đó, Hòa thượng cũng chia sẻ nếu chúng ta mãi ham học, quên tu là bước lệch hướng ngày nay. Cần nên kịp thời đánh thức và dừng lại.

Mùng 05 tháng 3 năm Kỷ Hợi, Hòa thượng Minh Hiếu đảm trách 2 buổi chia sẻ những kinh nghiệm tu tập tự thân đến với các vị hành giả khóa tu. Nhân đây, Hòa thượng đề cập đến bản thể của Tăng đoàn đó là sự thanh tịnh và hòa hợp. Qua buổi nói chuyện này, Hòa thượng muốn nhắn gởi đến các vị Tỳ-kheo trẻ phải cố gắng nỗ lực trong sự tu tập để xứng đáng là vị Tỳ-kheo đúng nghĩa chứ không phải là Tỳ-kheo bệnh hoạn, không chú trọng đến việc tu tập để hoàn thiện tự thân và lợi lạc cho tha nhân. Ngài bày tỏ niềm vui sau 25 năm xa quê hương, nay được cùng Tăng đoàn tu tập nhân khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 28.

Hòa thượng Giác Giới – Thiền chủ kiêm Giáo thọ, với chủ đề: “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” của Tổ sư gắn liền với chánh pháp thời đức Phật qua các buổi giảng ngày mùng 06,08,09 tháng 3 năm Kỷ Hợi. Hòa thượng đã cô đọng, so sánh, đối chiếu ý nghĩa những bài kinh văn hệ Pali và tôn chỉ “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” của Tổ sư qua các tiểu phẩm Võ Trụ Quan, Tu và Học, Nhập Định v.v…

Đặc biệt, Ngài đã dẫn dụ những bài kinh tương thích trong kinh Nguyên thủy như: “Ý nghĩa gì, lợi ích gì?” (Kinh Tăng Chi). Bài kinh Ratthapalla (Kinh Trung Bộ), kinh tiểu phẩm Dấu Chân Voi…

Nhân đây, Hòa thượng khẳng định tôn chỉ “Nối truyền Thích ca chánh pháp” của Tổ sư tức là kế thừa tinh thần tu tập Tam vô lậu học: Thánh giới, Thánh định và Thánh tuệ qua hình ảnh đời sống Tăng đoàn:

Nhất bát thiên gia phạn,

Cô thân vạn lý du…”

Những ý nghĩa cao quý đó đã giúp cho các hành giả khóa tu hiểu rõ hơn rằng chỉ có con đường thánh tám ngành hay Giới, Định, Tuệ mới có thể đưa đến chứng ngộ, giải thoát và Niết bàn.

Ngày mùng 07 tháng 3 năm Kỷ Hợi, Hòa thượng Giác Ngộ - Giáo phẩm chứng minh Hệ phái trình bày pháp môn tu thiền định: “Như Lai thanh tịnh thiền”. Trong buổi chia sẻ, Hòa thượng đề cập đến Lục căn viên thông và Bát-nhã môn. Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng nhắc đến lời dạy mà Ngài tâm đắc từ Đức Nhị Tổ đã chỉ dạy: “Hãy giữ tâm không không” đó là tu tập là sao buông x hết mọi ý niệm đối đãi để trở về bản thể tự tánh thanh tịnh của chính mình. Sau cùng, Hòa thượng bày tỏ sự hoan hỷ, tán thán tinh thần sống chung tu học, hòa hợp của chư vị hành giả tham dự khóa tu.

Ngày mùng 10 tháng 3 năm Kỷ Hợi, Hòa thượng Giác Pháp - Phó ban Giáo phẩm kiêm Chánh Thư ký đã chia sẻ sự liên hệ giữa giáo lý Kinh tạng A Hàm và Chơn lý của Tổ sư ngang qua ba ý pháp:

- Thực hành quán Ngũ uẩn giai không để đạt đến như thật tri kiến.

- Tinh thần thực hành theo đúng lời dạy của Tổ sư trong Giới, Định, Tuệ.

- Đời sống đạo hạnh của chư Tỳ kheo để gieo niềm tin chánh pháp làm lợi lạc quần sanh.

Sáng nay, trước khi làm lễ bế mạc khóa tu, chư Tôn đức đã trì bình khất thực tại khu vực bờ hồ Xuân Hương, trung tâm thành phố Đà Lạt làm tái hiện lại hình ảnh đức Phật và Tăng đoàn thuở xưa. Hình ảnh này, đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng cư gia bá tánh tại địa phương.

IV. NHẬN ĐỊNH CHUNG

Trong thời gian 7 ngày cùng sống chung tu học, chư Tôn đức hành giả khóa tu đã nỗ lực, tinh tấn tu tập nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Tam vô lậu học đúng như tinh thần, tên gọi của khóa tu mà Hệ phái đặt ra. Xuyên suốt khóa tu, dưới sự gia hộ của ngôi Tam Bảo cùng sự hướng dẫn của Hòa thượng Thiền chủ, chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái cũng như sự quan tâm, chăm lo của Hòa thượng Phó ban Tổ chức kiêm Hóa chủ cùng Thượng tọa Phó hóa chủ kiêm Trưởng ban Ngoại hộ nên khóa tu đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Suốt thời gian diễn ra khóa tu, các hành giả đều thực hiện tốt nội quy của Ban Tổ chức, chấp hành nghiêm túc thời khóa tu tập. Điều đặc biệt là chư hành giả luôn ý thức những điều khiếm khuyết của mình. Cho nên, trong giờ sám hối mỗi tối các vị đều trình bạch với Thiền đường đại chúng để xin được phát lồ sám hối, nhờ đó mà thăng tiến trên con đường tu tập.

V. KẾT LUẬN

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính thưa toàn thể quý vị,

Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 28 được diễn ra thành công tốt đẹp trên phương diện tổ chức và trong phương pháp tu tập hành trì. Thành công này là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Hệ phái cũng như sự nỗ lực tu tập của chư vị hành giả cùng với sự nhiệt tâm của Ban Ngoại hộ, sự phát tâm cúng dường của quý Phật tử các đạo tràng gần xa.

Kính bạch chư Tôn đức,

Trên đây là phần báo cáo sơ lược của chúng con trong tuần lễ tu học vừa qua, chắc chắn không thể nào tránh khỏi những điều sơ sót, ngưỡng mong cTôn đức niệm tình lượng thứ. Trước khi dứt lời, chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thùy từ gia hộ cho cTôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Hệ phái pháp thể khinh an, Phật sự viên thành, luôn là tàng cây bóng mát che chở cho chúng con và chúng sanh trên bước đường tu học. Kính chúc chư hành giả luôn được an lành trong chánh pháp của đức Như Lai, chúc quý Phật tử được vạn sự bình an, muôn điều phúc lạc.

Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan