CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Báo cáo tổng kết khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 29

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái,

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái, chư Tôn đức Giáo phẩm các Giáo đoàn cùng chư vị hành giả khóa tu,

Kính thưa quý Phật tử,

Hôm nay, trong không khí trang nghiêm của ngày Lễ Bế mạc khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 29, thay mặt Ban Thư ký khóa tu, chúng con xin báo cáo sơ nét về nội dung tu tập trong 7 ngày qua, như sau.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 29 do Giáo đoàn V đăng cai tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Thạnh, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, được diễn ra từ ngày 02 – 11/10/2019 (nhằm ngày 04 - 11/9 năm Kỷ Hợi). Đây là ngôi Tịnh xá do Trưởng lão HT. Giác Cầu - Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái hiện đang là đương kim viện chủ.

Tịnh xá Ngọc Thạnh đã là nơi đại diện cho Giáo đoàn V đăng cai tổ chức 3 lần (lần 11, 17 và 23). Khóa tu lần này chính là lần thứ 4, Tịnh xá Ngọc Thạnh cung đón hơn 150 hành giả về tham dự Khóa tu truyền thống lần thứ 29.

II. BAN CHỨNG MINH, BAN TỔ CHỨC, BAN CHỨC SỰ VÀ SỐ LƯỢNG HÀNH GIẢ THAM DỰ KHÓA TU

Trước khi diễn ra Lễ khai mạc khóa tu, vào lúc 7 giờ tối ngày 01/10/2019 (nhằm ngày mùng 03/9 năm Kỷ Hợi), chư Tôn đức giáo phẩm chứng minh Hệ phái, cùng các hành giả đã có phiên họp trù bị để ổn định hội chúng cũng như cung an Chức sự. Trong phiên họp, Đại chúng đã nhất tâm cung thỉnh:

Ban Chứng minh

HT. Giác Tường – Ủy viên Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

HT. Giác Ngộ – Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

HT. Giác Giới – Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

HT. Giác Cầu – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

Ban Tổ chức

Trưởng ban: HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng VNCPHVN, Trưởng ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái.

Phó Trưởng ban kiêm hóa chủ: HT. Giác Hà – Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái.

Phó Trưởng ban: HT. Giác Pháp - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái.

Chánh Thư ký: ĐĐ. Giác Hoàng - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Thư ký Hệ phái.

Phó Thư Ký: ĐĐ. Minh Phương, ĐĐ. Giác Thống

Ban Chức sự

Thiền chủ: HT. Giác Giới – Phó Thư ký Ban thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái.

Phó Thiền chủ: HT. Giác Hùng – Giáo Phẩm Hệ phái, Chứng minh Giáo đoàn III.

Đệ nhất Giám luật: HT. Giác Sơn - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Ủy viên Giáo phẩm Hệ phái, Giáo phẩm Giáo đoàn II

Đệ nhị Giám luật: HT. Giác Nhân - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Giáo phẩm kiêm Phó Thư ký Hệ phái: Phó Giám luật Khóa tu.

Ban Giám thiền: HT. Giác Trí và TT. Giác Năng

Ban Kiểm soát: TT. Giác Thông và TT. Minh Lộc

Các Ủy viên

GĐ I: ĐĐ. Giác Thuần; GĐ II: ĐĐ. Minh Khanh; GĐ II: ĐĐ. Giác Hậu; GĐ IV: TT. Minh Y; GĐ V: ĐĐ. Minh Quý; GĐ VI: ĐĐ. Minh Toàn.

Điển lễ: ĐĐ. Giác Khánh; ĐĐ. Giác Hậu

Trưởng ban Ngoại hộ: ĐĐ. Giác Phương – Phó Trụ trì Tịnh xá Ngọc Thạnh

Trực kiểng: ĐĐ. Minh Hương

Ban Giáo thọ

HT. Giác Ngộ, HT. Giác Giới, HT. Giác Toàn, HT. Giác Hà, HT. Giác Pháp, TT. Minh Thành

Số lượng hành giả tham dự khóa tu: Tổng số là 153 vị (9 Hòa thượng, 7 Thượng tọa, 124 Tỳ-kheo, 16 Sa-di). Trong đó: Giáo đoàn I có 22 vị, Giáo đoàn II có 12 vị, Giáo đoàn III có 40 vị, Giáo đoàn IV có 22 vị, Giáo đoàn V có 47 vị, Giáo đoàn VI có 10 vị.

III. THỜI KHÓA VÀ NỘI DUNG TU HỌC

1. Thời khóa

Chương trình thời khóa tu học trong một ngày tại Khóa tu, bắt đầu từ 03 giờ 30 và kết thúc vào lúc 22 giờ. Gồm có: 2 thời học (Sáng: học Chơn Lý; Chiều: Thiền đàm), 4 thời Thiền hành, 4 thời Thiền tọa, 1 thời khất thực và độ cơm trong chánh niệm, 1 thời sám hối vào cuối ngày.

2. Nội dung

Khóa tu chính thức khai mạc lúc 8h sáng ngày mùng 04/3/Kỷ Hợi, ngay sau đó là thời giảng của HT. Giác Giới - Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái, thiền chủ Khóa tu. Theo đó:

Ngày tu thứ nhất: Ngày 2/10/2019 (nhằm ngày 4/9 năm Kỷ Hợi)

HT.. Giác Giới đã giảng phần đầu tiên của bài pháp Bốn sự thật của bậc thánh. Hòa thượng đã khái quát về chủ đề Bốn sự thật của bậc thánh: “Thế nào là khổ thánh đế?” Trong đó, Hòa thượng giải thích các vấn đề về sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, não, cầu bất đắc khổ, từ đó hòa thượng nhấn mạnh cho các hành giả hiểu năm thủ uẩn là khổ.

Qua ngày tu thứ hai: Ngày 3/10/2019 (nhằm ngày 5/9 năm Kỷ Hợi)

HT. Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Thường trực Hệ phái Khất sĩ, Trưởng ban Tổ chức Khóa tu truyền thống lần thứ 29 đã chia sẻ với hội chúng về đề tài Nhập Định (trong Chơn Lý số 14 của Tổ sư Minh Đăng Quang).

Qua bài giảng, Hòa thượng giúp các hành giả hiểu rõ hơn về cách thức Định theo tư tưởng của Tổ sư Minh Đăng Quang. Đồng thời với những ví dụ thực tiễn, Hòa thượng giúp đại chúng hiểu: ai nắm rõ yếu tố Định thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng, an vui, không buồn khổ, còn ngược lại sẽ luôn cảm thấy bất ổn, khó khăn và gặp nhiều chướng ngại. Cuối cùng Hòa thượng đã phân tích sâu hơn về các pháp để đạt được Định mà Tổ sư đã chỉ dạy thông qua Chơn Lý Nhập Định số 14.

Ngày tu thứ ba: Ngày 4/10/2019 (nhằm ngày 6/9 năm Kỷ Hợi)

+ Buổi sáng HT. Giác Hà, đã giúp đại chúng hiểu rõ hơn về vai trò của vị trụ trì, tầm quan trọng của việc đào tạo các thế hệ kế tục cho đạo mạch Phật pháp. Hòa thượng cũng nhấn mạnh, vị trụ trì cần phải nắm được tâm tư của người đệ tử mình, của đại chúng đang nương vào mình tu tập, phải có sự uyển chuyển, thương đệ tử… có như vậy thì mới khiến cho đạo tràng của Tịnh xá ngày càng vững mạnh. Riêng các vị tỳ kheo còn trẻ, hòa thượng cho rằng giáo pháp chỉ là hướng dẫn, còn lại mọi cái đều do việc hành động của bản thân mỗi người. Vì thế các vị tăng trẻ khi đã thọ nhận Y Bát rồi thì phải giữ phẩm hạnh cho tốt.

+ Qua buổi chiều, HT. Giác Giới tiếp tục đến với đại chúng về vấn đề “Thế nào là Khổ tập thánh đế?” và “Thế nào là Khổ diệt thánh đế?”. Đúc kết lại, hòa thượng cho rằng để đoạn trừ tham ái, phiền não và biết cách tu tập. Thì chỉ có một cách, đó chính là thông qua Giới, Định Huệ. Đây chính là giáo lý căn bản mà Tổ sư Minh Đăng Quang đã chỉ dạy.

Ngày tu thứ tư: Ngày 5/10/2019 (nhằm ngày 7/9 năm Kỷ Hợi)

TT. Minh Thành -  Phó viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Giáo phẩm thường trực Hệ phái đã có bài pháp về chủ đề phúc lành tối thượng (kinh Điềm Lành) và một đoạn trong chơn lý Nhập Định số 14 của Tổ sư Minh Đăng Quang đến các hành gỉa Khóa tu.

Ở đây Thượng tọa cho rằng: cái đối tượng để có được điềm lành tối thượng trong đoạn kinh trên, rất là đời thường, đó là cái có được khi xúc chạm việc đời. Từ những xúc chạm đó trải qua 1 quá trình thì có được phúc lành tối thượng. Bên cạnh kinh Điềm Lành, Thượng tọa cũng cho rằng nội dung trong bộ Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang có 1 cái nhìn rất là dung thông, không bắt phải làm cái này cái kia cho thật chính xác chỉ gợi lên phương hướng mà thôi. Mỗi một hành giả nhận thức cái cốt lõi của cái phương hướng mà Chơn lý gợi lên, làm theo. Chắc chắn sẽ được phúc lạc, đi tới cái điềm lành.

Ngày tu thứ năm: Ngày 6/10/2019 (nhằm ngày 8/9 năm Kỷ Hợi)

HT. Giác Giới tiếp tục dành trọn một ngày để chia sẻ phần cuối của bài pháp Bốn sự thật của bậc thánh trong giáo lý “Khổ diệt đạo Thánh đế”.

Hòa thượng đã vận dụng những ý pháp của đức Phật dạy trong bài kinh Đại Niệm Xứ - Kinh Trường Bộ (Mahàsatipatthana Sutta, Dìgha Nikàya, dn 22) kết hợp với Đại kinh Bốn Mươi -  Kinh Trung Bộ (Mahācattārīsaka Sutta, Majjhima Nikàya, mn 117) do cố HT. Thích Minh Châu dịch, và Bộ Chơn lý Bát Chánh Đạo của Tổ sư Minh Đăng Quang để giúp các hành giả hiểu rõ hơn về ý nghĩa, cách hành trì và tầm quan trọng của tám con đường đi đến sự giác ngộ này.

Ngày tu thứ sáu: Ngày 7/10/2019 (nhằm ngày 9/9 năm Kỷ Hợi)

HT. Giác Pháp - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Phó ban Tổ chức Khóa tu truyền thống lần thứ 29 đã có bài pháp với chủ đề "Con đường tiến hóa của chúng sinh theo quan điểm của Tổ sư Minh Đăng Quang"

Thông qua bài giảng, Hòa thượng đã giúp hành giả hiểu vì sao Tổ sư giảng Chơn lý Võ Trụ quan đầu tiên trong bộ Chơn lý. Qua đó, Hòa thượng giúp cho đại chúng hiểu về tư tưởng của Tổ sư trong việc trình bày trong các bài chơn lý. Tổ sư mong muốn người nghe hiểu về khởi thủy của chúng sinh. Căn nguyên của chúng sinh đến từ đâu và sẽ đi về đâu.

Việc trình bày về khởi thủy của chúng sinh, Tổ sư đã chỉ ra bước tiến hóa của chúng sinh từ tứ đại (đất nước gió lửa), lên cỏ cây, qua thú, thành người, rồi tiến tới trời, Phật. Phật chính là đích đến cuối cùng mà mỗi người cần phải hướng tới. Cách bố trí các bài giảng trong Bộ Chơn lý của Tổ sư kế sau bài Chơn Lý Võ Trụ Quan cũng trình bày nhất quán theo trình tự như vậy.

Ngoài ra, Hòa thượng cũng chỉ rõ, Tổ sư đã dạy muốn làm Phật thì phải làm trời. Qua bài giảng, Hòa thượng cho thấy quan điểm tiến hóa của Tổ sư Minh Đăng Quang được chia ra làm 2 giai đoạn: giai đoạn đầu từ tứ đại (đất, nước, gió, lửa), rồi lên cỏ cây, thú, người. Qua giai đoan 2 từ người mà tiến lên trời, Phật. Ở giai đoạn 2 này theo Hòa thượng Giác Pháp, ở đây Tổ sư cho rằng giai đoạn này do con người quyết định. Muốn thoát khỏi khổ đau thì phải tu học tiến lên, còn không cứ mãi loanh quanh trong lục đạo khổ đau hoài. Vì thế từ con người, phải tu lên thành trời, rồi thành Phật.

Ngày tu thứ bảy: Ngày 8/10/2019 (nhằm ngày 10/9 năm Kỷ Hợi)

Vào buổi sáng, HT. Giác Ngộ, Thành viên Hội đồng Chứng minh TW GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái, Chứng minh của Khóa tu đã đến với đại chúng khái quát về sự phát triển của Hệ phái Khất sĩ và 6 Giáo đoàn sau khi Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng.

Theo Hòa thượng, chỉ trong 10 năm tu tập và hành đạo (1944-1954), Tổ sư Minh Đăng Quang đã dựng lập được một truyền thống Phật giáo Khất sĩ với hơn 20 ngôi tịnh xá, 100-120 Tăng Ni và hàng vạn tín đồ Phật tử. Sau khi vắng bóng, 6 Giáo đoàn Du Tăng được hình thành. Hiện nay,Hệ phái Khất sĩ đã có được trên 500 ngôi tịnh xá, trong đó 50 ngôi tịnh xá tại hải ngoại, số lượng Tăng Ni hơn 3.000 vị.

Ngoài ra Hệ phái còn có một Giáo đoàn Ni giới Khất sĩ do Ni Trưởng Thích Nữ Huỳnh Liên là Trưởng Tử Ni của Tổ sư Minh Đăng Quang đứng ra thành lập.

Vào buổi chiều dưới sự chứng minh của HT. Giác Giới – thiền chủ Khóa tu, cùng các Hòa thượng trong Ban giáo thọ của Khóa tu, các hành giả đã có thời vấn đáp về các vấn đề trong tu học.

Tại buổi vấn đáp các hành giả tập trung hỏi về các vấn đề: Việc chứng quả tu đà hoàn của người tại gia và xuất gia có gì khác nhau? Người tại gia vẫn còn cái dục thì sao có thể chứng được thánh quả?... Không chỉ vậy các vấn đề làm sao để có thể diệt được dục cũng được các hành giả quan tâm…

IV. NHẬN ĐỊNH CHUNG

Trong thời gian 7 ngày cùng sống chung tu học, chư Tôn đức hành giả khóa tu đã nỗ lực, tinh tấn tu tập nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Tam vô lậu học đúng như tinh thần, tên gọi của khóa tu mà Hệ phái đặt ra. Xuyên suốt khóa tu, dưới sự gia hộ của ngôi Tam Bảo cùng sự hướng dẫn của Hòa thượng Thiền chủ, chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái cũng như sự quan tâm, chăm lo của Hòa thượng Phó ban Tổ chức kiêm Hóa chủ cùng Thượng tọa Phó hóa chủ kiêm Trưởng ban Ngoại hộ nên khóa tu đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chư vị hành giả tham gia Khóa tu được đầy đủ sức khỏe, không có vị nào phải bỏ lỡ nữa chừng.

Suốt thời gian diễn ra khóa tu, các hành giả đều thực hiện tốt nội quy của Ban Tổ chức, chấp hành nghiêm túc thời khóa tu tập. Điều đặc biệt là chư hành giả luôn ý thức những điều khiếm khuyết của mình. Cho nên, trong giờ sám hối mỗi tối các vị đều trình bạch với Thiền đường đại chúng để xin được phát lồ sám hối, nhờ đó mà thăng tiến trên con đường tu tập.

V. KẾT LUẬN

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính thưa toàn thể quý vị,

Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 29 được diễn ra thành công tốt đẹp trên phương diện tổ chức và trong phương pháp tu tập hành trì. Thành công này là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Hệ phái cũng như sự nỗ lực tu tập của chư vị hành giả cùng với sự nhiệt tâm của Ban Ngoại hộ, sự phát tâm cúng dường của quý Phật tử các đạo tràng gần xa.

Kính bạch chư Tôn đức,

Trên đây là phần báo cáo sơ lược của chúng con trong tuần lễ tu học vừa qua, chắc chắn không thể nào tránh khỏi những điều sơ sót, ngưỡng mong chư Tôn đức niệm tình lượng thứ. Trước khi dứt lời, chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thùy từ gia hộ cho chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Hệ phái pháp thể khinh an, Phật sự viên thành, luôn là tàng cây bóng mát che chở cho chúng con và chúng sanh trên bước đường tu học. Kính chúc chư hành giả luôn được an lành trong chánh pháp của đức Như Lai, chúc quý Phật tử được vạn sự bình an, muôn điều phúc lạc.

Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan