CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Buổi họp trù bị khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần 28

Vào lúc 19 giờ ngày 07/4/2019 (nhằm ngày 03/3 năm Kỷ Hợi), chư Tôn đức Trưởng lão Giáo phẩm Hệ phái, chư Tôn đức lãnh đạo 6 giáo đoàn, cùng 128 hành giả tham dự Khóa tu đã tham dự buổi họp trù bị cho chương trình Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 28 sẽ diễn ra vào sáng ngày 08/4/2019.

Chứng minh tham dự buổi họp có: HT. Giác Ngộ, Thành viên Hội đồng Chứng minh TW GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; HT. Giác Cầu, Thành viên Hội đồng Chứng minh TW GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; HT. Giác Giới, Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; HT. Giác Pháp, Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN, Giáo phẩm kiêm Chánh Thư ký Hệ phái; HT. Minh Bửu, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban Tăng sự Trung ương,  Giáo phẩm Hệ phái; HT. Giác Nhân, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban Pháp chế Trung ương, Giáo phẩm Hệ phái, cùng chư Tôn Giáo phẩm các giáo đoàn, và chư vị hành giả của 6 Giáo đoàn.

Chư Tôn Hòa thượng chứng minh

Trong buổi họp, Đại đức Minh Sơn, Phó Thư ký khóa tu, thay mặt Ban Tổ chức đã trình lên chư Tôn Hòa thượng Chứng minh số lượng hành giả tham dự khóa tu lần này là 128 vị (12 Hòa thượng, 7 Thượng tọa, 103 Tỳ-kheo, 6 Sa-di). Trong đó: GĐ. I có: 16 vị, GĐ. II có: 14 vị. GĐ. III có: 25 vị. GĐ. IV có: 49 vị (trong đó ngoại hộ 24 vị). GĐ. V có: 17 vị. GĐ. VI có: 7 vị.

TT. Minh Lộc báo cáo công tác ngoại hộ

Ngay sau đó, TT. Minh Lộc, Giáo phẩm Hệ phái, Phó Hóa chủ khóa tu thay mặt cho Ban Tổ chức báo cáo công tác chuẩn bị cho khóa tu về các mặt cơ sở vật chất, ăn, mặc, ở và bịnh cho các hành giả về tham dự khóa tu. Thượng tọa cũng trình lên chư Tôn Hòa thượng chứng minh và đại chúng nội quy, thời khóa, các địa điểm tu học sẽ diễn ra trong 7 ngày của Khóa tu.

Tiếp đó, dưới sự chứng minh của chư Tôn đức trưởng lão Giáo phẩm lãnh đạo Hệ phái, Ban Tổ chức đã thống nhất về Ban Chứng minh, Ban Tổ chức, Ban Kiểm soát và Ban Giáo thọ sẽ trình vào sáng ngày khai mạc.

Ngoài ra, trong buổi họp, chư Tôn đức cũng đã cung thỉnh các vị trí kiểm soát ở mỗi Giáo đoàn, ban Điển lễ, ban Thư ký, trực kẻng…

Cuối buổi họp, ĐĐ. Minh Nghi, Phó Thư ký khóa tu đã trình đại chúng chương trình buổi lễ Khai mạc diễn ra vào sáng ngày 08/4/2019 (nhằm ngày 04/3 năm Kỷ Hợi), và xin ý kiến chư Tôn đức Hòa thượng chứng minh tại buổi họp.

Cuối cùng, Hòa thương Giác Ngộ đã tán thán các hành giả đã vượt qua các trở ngại để về tham dự khóa tu lần thứ 28 này. Hòa thượng cho biết: Tịnh xá Ngọc Thiền với điều kiện khí hậu mát mẻ, rộng rãi, thanh tịnh… đáp ứng được các điều kiện để tổ chức khóa tu học cho chư Tôn đức của Hệ phái. Chính vì thế với tinh thần sống chung tu học mà Tổ sư đã chỉ dạy, chư Tôn đức đã về đây chính là thể hiện tinh thần hòa hợp, đoàn kết, phát triển của Hệ phái.

Hòa thượng cầu chúc cho chư Tôn đức dưới sự chứng minh gia hộ của chư Phật, Tổ, thầy, các hành giả sẽ đạt được thân tâm an lạc, phúc trí trang nghiêm, thành tựu trên tinh thần cầu học, đưa giáo pháp Phật-đà ngày càng phát triển.

Buổi họp kết thúc trên tinh thần hòa hợp của đại chúng.

 

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan