CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Khai mạc khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 28

Sáng ngày 8/4/2019 (nhằm ngày 4/3 năm Kỷ Hợi), chư Tôn đức giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ khai mạc khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 28 tại đạo tràng Tịnh xá Ngọc Thiền (thác Prenn, phường 3, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Khóa tu lần này được chư Tôn đức Giáo đoàn IV tổ chức, bắt đầu từ ngày 4/3 đến ngày 11/3 năm Kỷ Hợi.

Chứng minh và tham dự Lễ Khai mạc có: HT. Giác Ngộ, Thành viên Hội đồng Chứng minh TW GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; HT. Giác Giới, Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; HT. Giác Cầu, Thành viên Hội đồng Chứng minh TW GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; HT. Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái; HT. Giác Hùng, Giáo phẩm Hệ phái, Chứng minh Giáo đoàn III; HT. Giác Pháp, Ủy viên HĐTS, Giáo phẩm kiêm Chánh Thư ký Hệ phái; HT. Minh Bửu – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó ban Giáo phẩm kiêm Trưởng ban Tăng sự Hệ phái; cùng chư Tôn Giáo phẩm các Giáo đoàn và 130 chư vị hành giả của 6 Giáo đoàn, cùng các Phật tử trong và ngoài tỉnh về tham dự .

Sau phần niệm Phật cầu gia bị, tuyên bố lý do, HT. Giác Toàn - Trưởng ban Tổ chức khóa tu, phát biểu khai mạc: Chúng ta có nhân duyên lớn trong Phật pháp, đức Tổ sư Minh Đăng Quang thị hiện đã thành lập nên Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Ngài đã hướng dẫn và thiết lập nền tảng cho Đạo Phật Khất Sĩ “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”. Tuy giờ đây Tổ sư đã vắng bóng nhưng các hàng đệ tử vẫn nối chí công hạnh của Ngài.

Việc tổ chức Khóa tu Truyền thống Khất sĩ, phát triển Giới Định Tuệ, giúp giữ gìn huyết thống của chư Phật, trở thành bóng mát cho chúng sanh nương tựa. Qua đó giúp cho giáo lý Phật-đà ngày càng được lan tỏa.

 Sau chia sẻ của Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức, TT. Minh Lực đã thay mặt Ban Tổ chức cung thỉnh chư Tôn đức giáo phẩm vào Ban Chức sự của Khóa tu. Theo đó:

BAN CHỨNG MINH & BAN TỔ CHỨC

HT. Giác Tường - Thành viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ: Chứng minh khóa tu

HT. Giác Ngộ - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái: Chứng minh kiêm Hóa chủ khóa tu

HT. Giác Giới - Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ:  Chứng minh kiêm Thiền chủ Khóa tu

HT. Giác Cầu - Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái: Chứng minh khóa tu 

HT. Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Thường trực Hệ phái Khất sĩ: Trưởng ban Tổ chức

HT. Giác Hà - Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ: Phó ban Tổ chức

HT. Giác Cảnh - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng BTS, kiêm Trưởng Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Lâm Đồng: Phó ban

HT. Giác Hùng - Giáo phẩm Hệ phái, Chứng minh Giáo đoàn III: Phó Thiền chủ

HT. Giác Pháp - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Giáo phẩm kiêm Chánh Thư ký Hệ phái: Đệ nhất Giám luật

HT. Minh Bửu - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Tăng sự Hệ phái: Đệ nhị Giám luật

HT. Minh Thuấn – Giáo phẩm Hệ phái: Đệ nhất Giám thiền;

HT. Giác Minh – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Giáo đoàn II: Đệ nhị Giám thiền.

HT. Giác Nhân - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Giáo phẩm kiêm Phó Thư ký Hệ phái: Đệ nhất Kiểm soát

HT. Giác Tùy - Giáo phẩm Giáo đoàn IV: Đệ nhị Kiểm soát

TT. Minh Lộc - Giáo phẩm Hệ phái: Phó Hóa chủ.

BAN GIÁO THỌ

HT. Giác Giới, HT. Giác Ngộ, HT. Giác Toàn, HT. Giác Pháp, HT. Minh Hiếu, TT. Minh Thành.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng cung thỉnh Ban Thư ký, Ban Điển lễ, Ban Ngoại hộ…

Ngay sau đó, TT. Minh Lực cũng trình chư Tôn đức Giáo phẩm số lượng hành giả tham gia Khóa tu lần này là 130 vị (14 Hòa thượng, 5 Thượng tọa, 102 Tỳ-kheo, 9 sa-di). Trong đó, Giáo đoàn I: 16 vị; Giáo đoàn II: 14 vị; Giáo đoàn III: 26 vị; Giáo đoàn IV: 50 vị (trong đó 24 vị ngoại hộ); Giáo đoàn V: 17 vị; Giáo đoàn VI: 7 vị

Tiếp nối, HT. Giác Pháp, Đệ nhất Giám Luật đã thông qua nội quy Khóa tu Giới Định Tuệ lần thứ 28 do Hệ phái tổ chức.

Kế đến, thay lời các Phật tử ngoại hộ khóa tu, Phật tử Tịnh Ngọc đã phát nguyện hộ trì với rất nhiều xúc cảm, hân hoan hạnh phúc vì được phục vụ cúng dường khóa tu.

Kết lại buổi khai mạc, HT. Giác Ngộ – Chứng minh kiêm Hóa chủ khóa tu đã có lời đạo từ: Tịnh xá Ngọc Thiền có túc duyên lành được chư Tôn đức đã chứng minh cho tổ chức Khóa tu lần thứ 28. Tiếp nối con đường mà đức Tổ sư đã chỉ dạy "Nên tập sống chung tu học". Chúng ta cần thấy đây là bước đường học hỏi tu hành, là điều kiện tiên quyết để đạt sự giác ngộ. Chư Tôn đức về đây tu học cần phát triển con đường giới định tuệ, phá trừ tham sân si. Tôi mong rằng quý vị về đây tinh tấn tu hành, tiến thủ trên con đường tu học, từ đó đạt được sự thành công. Riêng quý Phật tử khi về đây hộ trì, là phước duyên lớn để có dịp theo chư Tôn đức tu học. Từ đó giúp cho Phật tử không làm điều ác, làm các điều lành. Đây là một hoạt động với tinh thần cao thượng.

Sau lễ Khai mạc, chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái và các hành giả đã cùng tham dự lễ cúng dường trai ngọ do các Công ty, gia đình Phật tử và các đạo tràng tịnh xá ở Đà Lạt, TP. HCM về dâng cúng. Trước đó, vào buổi sáng, các hành giả của Khóa tu dưới sự hướng dẫn của chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Hệ phái đã có thời khất thực truyền thống tại TP. Đà Lạt. Đây là hoạt động giúp hàng cư gia bá tánh tạo duyên lành gieo trồng ruộng phước.

Vào buổi chiều, HT. Giác Toàn – Trưởng ban Tổ chức khóa tu đã đến với đại chúng bài pháp về Tư tưởng Thiền của Tổ sư Minh Đăng Quang trước môi trường sống và gội sạch tâm thức tự thân.

Trân trọng chia sẻ những hình ảnh ngày khai mạc:

Cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm khai mạc khóa tu

Đảnh lễ Phật, Tổ thầy

Chư Tôn Hòa thượng chứng minh

Hành giả 6 Giáo đoàn tham dự

TT. Minh Lực cung an chức sự

HT. Giác Ngộ ban đạo từ

Chư Ni cùng Phật tử cúng dường, ngoại hộ khóa tu

Chư Tôn đức chụp hình lưu niệm

HT. Giác Toàn chia sẻ giáo pháp Tổ sư

Hình ảnh trì bình khất thực:

 

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan