CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 28

Kỳ này đoàn Bốn đăng cai

Tiếp theo truyền thống hoằng khai mối giềng

Noi công hạnh bậc Thánh Hiền

Tu “Giới – Định – Huệ” tâm thiền nở hoa

Vun bồi mạng mạch Tăng-già

Chung tay tô đắp ngôi nhà Liên hoa

Lìa tứ tướng, đoạn chấp ta

Lòng mong vẹt phá mây mờ vô minh

Thăng hoa kết tụ duyên lành

Theo gót Thầy Tổ lợi sinh giúp đời

Nối truyền Chánh pháp Như Lai

Làm cho sống lại một thời xa xưa

Triển khai thánh giáo Phật thừa

Dấu son lịch sử kết hoa ngọt ngào

Cả tam thiên thảy cúi đầu

Oai linh Phật pháp nhiệm mầu thâm uyên

Đoạn lìa tâm niệm tư riêng

Chuyển mê khai ngộ dứt duyên buộc ràng

Thoát vòng khổ lụy vương mang

Chiếc thân lữ thứ dặm ngàn truân chuyên

Hôm nay hội tụ Ngọc Thiền

Đạo tràng Tịnh xá trang nghiêm thân tình

Ngoại hộ hoan hỷ hết mình

Hương đăng, hoa quả kính thành cúng dâng

Suốt bày ngày đêm tinh cần

Về phần tứ sự tận tâm chu toàn

Chư Tôn câu hội sáu đoàn

Học Kinh Luật Luận giải phân lý mầu

Chánh điện Phật ngự tòa cao

Tôn nghiêm thanh thoát ngạt ngào trầm hương

Cốc am, phòng Tăng, giảng đường

Chu toàn mọi việc đón mừng khóa tu

Một tuần lễ xứ sương mù

Tịnh tu Phạm hạnh ngàn thu thơm nguyền.

Đà Lạt cuối Xuân Kỷ Hợi – PL.2563

 

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan