CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tổng hợp các video bài giảng khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 28

Ban Biên tập xin tổng hợp và cập nhật các video bài giảng của chư Tôn Hòa thượng trong khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 28 tại Tịnh xá Ngọc Thiền – Đà Lạt.

1. HÒA THƯỢNG GIÁC TOÀN "Tư tưởng thiền của Tổ sư Minh Đăng Quang"

https://www.youtube.com/watch?v=h4Jz83De-xk

2. HÒA THƯỢNG GIÁC NGỘ "Như Lai thanh tịnh thiền"

https://www.youtube.com/watch?v=UqboBTYc1ZI

3. HÒA THƯỢNG GIÁC GIỚI "Tôn chỉ Nối truyền Thích-ca Chánh pháp"

Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=s0_kM0s1Di4

Phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=MHSMxJPIIZs

Phần 3: https://www.youtube.com/watch?v=pqNg8DVtdXM

Phần 4: https://www.youtube.com/watch?v=QV_q_4X9dNk

Phần 5: https://www.youtube.com/watch?v=9av432fVi0o

4. HÒA THƯỢNG MINH HIẾU "Ý nghĩa Tăng đoàn"

https://www.youtube.com/watch?v=Y53LtnM6g68

5. HÒA THƯỢNG GIÁC PHÁP "Nhìn lại chính mình"

Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=M4QFsBBUqJU

Phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=geEV77oOajk

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan