Cáo phó Ni trưởng Thích nữ Hàn Liên viên tịch

CÁO PHÓ

Vô cùng kính tiếc báo tin:

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ HÀN LIÊN

Thế danh HUỲNH THỊ HỒNG HOA

(1939 - 2021)

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần thị tịch vào lúc 11 giờ 5 phút ngày 03 tháng 03 năm 2021, nhằm ngày 20 tháng Giêng năm Tân Sửu tại Tịnh xá Ngọc Phương, 498/1 đường Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, Tp.HCM

Trụ thế: 83 năm

Hạ lạp: 53 năm

- Lễ nhập quan vào lúc 18 giờ 00 ngày 03 tháng 03 năm 2021 (ngày 20/01 Tân Sửu) tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương

- Kim quan sẽ được tôn trí tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, Q. Gò Vấp, Tp.HCM

- Lễ Viếng bắt đầu vào lúc 20 giờ ngày 03 tháng 03 năm 2021 (ngày 20/01 Tân Sửu)

- Lễ Truy niệm vào lúc 6 giờ ngày 06 tháng 03 năm 2021 (ngày 23/01 Tân Sửu), sau đó di quan trà tỳ tại đài Hỏa táng Phúc An Viên (Thành phố Thủ Đức, TP.HCM)

Nay cáo phó