CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Khóa tu Học viện ngày 6-12-2015

Sáng ngày 6/12/2015, Đại đức Giác Hoàng – Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng Học viện đã thay mặt Hòa thượng Phó Viện trưởng Thường trực hướng dẫn khóa tu một ngày an lạc tại Học viện PGVN cơ sở Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh).

HV 6 12 b Copy

Trong thời thuyết giảng, Đại đức đã chia sẻ với hội chúng bài kinh Hiền ngu (số 129, Trung Bộ Kinh).

Qua nội dung bài kinh, Đại đức phân tích 2 hạng người.

- Người ngu không phải là chân nhân: vì họ tư duy ác tư duy, nói lời ác ngữ và hành các ác hạnh. Và ngay trong hiện tại họ phải chịu cảm thọ khổ, cũng như sau khi làm thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

- Ngược lại: Người trí sống với thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành. Và ngay trong hiện tại người trí cảm thọ hỷ lạc, sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy được sanh lên thiện thú, Thiên giới.

Thông qua đó, Đại đức mong muốn Hội chúng đang tu học sẽ ngày một nhận thức đúng những lời Đức Phật dạy mà hành theo để không lãng phí thời gian và công sức chư vị bỏ ra tu tập dù chỉ 1 ngày.

Hàng tuần, dưới sự hướng dẫn tu học của chư Tôn đức lãnh đạo Học viện, hội chúng tham dự khóa tu ngoài việc tụng kinh, thính pháp còn góp chút công đức đóng góp xây dựng để Học viện sớm đi vào hoạt động.

Hv 6 12 c Copy

Được biết số tiền cúng dường kỳ này là 26.160.000 đồng (trong đó tập thể học viên lớp Đào tạo từ xa khóa III đóng góp: 10.000.000 đồng).

hv 6 12 a Copy

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan