CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ngày tu An lạc đầu xuân tại Tịnh xá Ngọc Chánh - Đăk Lăk

Mỗi dịp xuân về, muôn hoa vạn vật đều đâm chồi nảy lộc, hớn hở đón chào một năm mới với niềm hy vọng mới. Ngày 10/2/2017 (nhằm 14 tháng Giêng năm Đinh Dậu), Tịnh xá Ngọc Chánh – Ea H'leo - Đăk Lăk mở ngày tu An lạc đầu xuân cũng mong muốn mang đến sự bình an cho nhân loại.

Nc 1

Chứng minh tham dự khóa tu đầu xuân Đinh Dậu có Đại đức Giác Hoàng, Đại đức Giác Đoan, Tỳ-kheo Giác Minh An, SC. Hiếu Liên – trụ trì tịnh xá, chư Ni đạo tràng Ngọc Chánh và đông đảo Phật tử vùng Tây nguyên hùng vĩ.

Ngoài những thời khóa thông lệ: ngồi thiền, thiền hành, tụng kinh và thọ trai chánh niệm; đạo tràng Ngọc Chánh còn được lắng nghe lời pháp nhũ đầu năm vô cùng ý nghĩa từ Đại đức Giác Hoàng. Ngang qua bài kinh “Tất cả lậu hoặc” – số 2 Trung bộ kinh, Đại đức đã giảng trạch về ý nghĩa của 7 phương pháp đoạn trừ lậu hoặc mà theo Đại đức đó cũng chính là 7 phương pháp để thiết lập sự bình an mà người tu học cần nắm vững, đó là:

- Các lậu hoặc do tri kiến được đoạn trừ

- Các lậu hoặc do phòng hộ được đoạn trừ

- Các lậu hoặc do thọ dụng được đoạn trừ

- Các lậu hoặc do kham nhẫn được đoạn trừ

- Các lậu hoặc do tránh né được đoạn trừ

- Các lậu hoặc do trừ diệt được đoạn trừ

- Các lậu hoặc do tu tập được đoạn trừ.

"Muốn tận trừ nhiễm ô

Phải biết rõ thấy rõ:

Biết tác ý như lý

Thấy gì "không như lý ".

"Như lý " là cách nghĩ

Khiến ô nhiễm không sinh

Lại có thể diệt trừ

Nhiễm ô đã sinh khởi.

Có bảy cách trừ mê:

Tri kiến và phòng hộ

Thọ dụng và kham nhẫn

Tránh né và trừ diệt

Giác chi là thứ bảy.

Ðoạn trừ nhờ phòng hộ

Là gìn giữ sáu căn

Tức giữ gìn cửa "ý "

Khi tiếp xúc sáu trần.

Ðoạn trừ bằng thọ dụng

Là biết đủ không tham

Bốn vật dụng cần dùng

Cốt vượt qua biển khổ.

Ðoạn trừ bằng kham nhẫn:

Những thống khổ khốc liệt

Do người, vật gây nên

Vui nhận không than oán.

Ðoạn trừ nhờ tránh né

Tránh mạo hiểm du hành

Tránh giao du bất đáng

Thì phiền não không sinh.

Ðoạn trừ bằng trừ diệt

Những ý xấu khởi lên

Liên hệ dục, sân, hại

Tỳ kheo phải dứt liền.

Tu tập bảy giác chi

Hướng ly tham, từ bỏ

Ðoạn trừ các ô nhiễm

Là diệt tận khổ đau".

(NS.TN. Trí Hải, Toát yếu kinh Trung bộ)

Trân trọng chia sẻ hình ảnh tu tập ngày đầu xuân của đạo tràng:

Nc 7

Nc 8

Nc 9

Nc 10

Nc 11

Nc 5

Nc 6

Nc 2

Nc 20

Nc 21

Nc 22

Nc 17

Nc 13

Nc 15

Nc 16

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan