CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tịnh xá Ngọc Duyên (Bình Định) tổ chức khoá tu Phật thất cuối năm

“Nam mô Giáo chủ Tây phương

Năng nhân tịnh độ Pháp vương Di Đà

Bốn mươi tám nguyện rộng xa

Độ sanh tất cả về toà Kim Liên”.

Hằng năm đạo tràng Tịnh xá Ngọc Duyên tổ chức 2 khoá tu Phật thất cho quý nam nữ Phật tử các tự viện trong tỉnh về tu tập. Vâng theo lời chỉ dạy của Cố Hoà thượng Ân sư, hôm nay ngày mùng 3 tháng 11 năm Mậu tuất, chư Tăng tịnh xá mở khoá tu Phật thất để cho các Phật tử hữu duyên về tu tập, thúc liễm thân tâm, trau dồi trí tánh. Khoá tu được diễn ra từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 9 tháng 11 năm Mậu tuất, nhằm  trong tháng lễ vía đức Phật A-di-đà, Vị Giáo chủ cõi Tây phương Cực lạc.

Khóa tu được diễn ra dưới sự hướng dẫn của Đại đức Giác Phước - Phó ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Bình Định - Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Kinh tế tài chính Phật giáo thị xã An Nhơn. Và trong khóa này có khoảng gần 100 Phật tử các tự viện trong tỉnh về tu tập.

Trước khi đi vào thời khoá tu tập, Đại đức Giác Phước có lời chứng minh và tán thán công đức tu tập của quý Phật tử. Mặc dù thời tiết thay đổi mưa gió nhưng quý Phật tử không ngại gian khổ mà phát tâm mạnh mẽ trở về Tịnh xá  để tham dự khoá tu Phật thất cuối năm. Đồng thời Đại đức cũng thông báo thời gian, chương trình và nội quy cho quý Phật tử nắm bắt mà tu tập để cho đạt được kết quả.

Tiếp theo, Đại đức chứng minh niêm hương tác bạch lên Tam bảo và hướng dẫn đại chúng đi vào thời khóa tu tập. Mở đầu cho thời khoá tu là khoá lễ thọ trì Kinh A Di Đà. Sau khoá lễ trì kinh là khoá lễ kinh hành, từng bước chân nhẹ nhàn, thảnh thơi, khoan thai đi trong chánh niệm đã khơi dậy sự tinh tấn trong tâm của mỗi Phật tử khép mình trong oai nghi tế hạnh. Tiếp theo là khoá lễ lạy Phật, niệm Phật, sám hối,...

Cuối cùng là thời khóa tọa thiền như trong kinh Pháp Cú đã dạy:

“Tu thiền trí huệ sanh

Bỏ thiền trí huệ diệt

Biết con đường hai ngã

Đưa đến hữu, phi hữu

Hãy tự mình nổ lực

Khiến trí huệ tăng trưởng”.

Toàn thể đại chúng ngồi trang nghiêm trong chánh niệm, điều hòa hơi thở, lấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà làm đề mục trong suốt thời gian tọa thiền.

Sau đó toàn thể đại chúng vân tập trai đường và dùng cơm trong chánh niệm.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan