CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Báo cáo tổng kết khóa Sống chung tu học lần 8

Được sự chỉ dạy của chư Tôn đức trong Ban Tổ chức, chúng con xin thay mặt cho Ban Thư ký báo cáo tổng kết tình hình tu học và sinh hoạt trong khóa Sống chung tu học của chư Ni Giáo đoàn III – Lần thứ 8 tổ chức tại Tịnh Xá Ngọc Bửu (xã Eakar, huyện Eakar, tỉnh Đăk Lăk).

Thời gian: Từ mùng 7 đến ngày 13 tháng 8 năm Mậu Tuất (16-22/09/2018)

Sáng mùng 7, tháng 8 năm Mậu Tuất, sau thời khất thực truyền thống của chư Tôn đức Tăng Ni, vào lúc 9 giờ, Lễ Khai mạc khóa tu chính thức diễn ra dưới sự chứng minh chư Tôn đức Giáo phẩm Lãnh đạo Giáo đoàn III.

Hòa thượng đạo hiệu Giác Phương - Chứng minh Giáo đoàn III, Hòa thượng đạo hiệu Giác Trong – Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GĐ III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Phước, Vạn Giã, Khánh Hòa; Hòa thượng đạo hiệu Giác Trí – Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Sơn, Tuy Phước, Bình Định; Thượng tọa đạo hiệu Giác Tiến – Tri sự phó kiêm Trưởng ban Kiểm soát GĐ III, Ni trưởng đạo hiệu Hiệp Liên - Trưởng Ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Trung, thị xã An Khê, Gia Lai, Ni trưởng đạo hiệu Đền Liên – Phó ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Tâm, Phan Thiết, Bình Thuận. Ni trưởng đạo hiệu Cảnh Liên - Phó ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III - Trụ trì tịnh xá Ngọc Túc - huyện Đăkpơ - tỉnh Gia Lai. Ni trưởng đạo hiệu Thông Liên - Phó ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III - Trụ trì tịnh xá Ngọc Bảo – thị xã Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận và chư Tôn đức Tăng Ni.

Về Ban Chứng minh khóa Sống chung tu học lần thứ 8 gồm có:

Chứng minh thứ nhất: Hòa thượng đạo hiệu Giác Hùng

Chứng minh thứ hai: Hòa thượng đạo hiệu Giác Y

Chứng minh thứ ba: Hòa thượng đạo hiệu Giác Phương

Về Ban Tổ chức:

Trưởng ban Tổ chức: Hòa thượng đạo hiệu Giác Trí – Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III.

Phó Trưởng ban Tổ chức: Hòa thượng đạo hiệu Giác Trong – Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GĐ III.

Phó Trưởng ban Tổ chức kiêm Chánh Thư ký: ĐĐ. Giác Hoàng – Phó Trưởng ban Thường trực Giáo dục Tăng Ni GĐ III.

Phó Trưởng ban Tổ chức kiêm Thiền chủ: Ni trưởng đạo hiệu Hiệp Liên – Trưởng ban Quản sự Ni giới GĐ III.

Phó Trưởng ban Tổ chức kiêm Giám luật: Ni trưởng đạo hiệu Cảnh Liên – Phó Quản sự Ni giới GĐ III.

Phó Trưởng ban Tổ chức kiêm Hóa chủ: Ni sư Luật Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Bửu.

Phó Thư ký đặc trách nhân sự: SC. Hiếu Liên – Thư ký Ni giới GĐ III.

Phó Thư ký đặc trách nội dung: SC. Hòa Liên – Phó Thư ký Ni giới GĐ III.

Ngoại hộ khóa tu: SC. Hướng Liên.

Ban Giáo thọ khóa tu gồm có: Hòa thượng đạo hiệu Giác Phương, Hòa thượng đạo hiệu Giác Trong, Hòa thượng đạo hiệu Giác Trí, Hòa thượng đạo hiệu Giác Thành, Thượng tọa Giác Tiến, ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Giác Nhường, NT. Hiệp Liên, NT. Cảnh Liên.

+ Các hành giả tham dự: Khóa tu lần này có 53 hành giả. Trong đó có 2 Ni trưởng, 7 vị Ni sư, 44 Tỳ-kheo-ni.

+ Chương trình tu tập mỗi ngày bắt đầu từ 4h00 sáng đến 22 giờ, gồm có 3 thời thiền tọa (2 tiếng rưỡi), 2 thời thiền hành (75 phút), 2 thời tụng kinh (75 phút), 2 thời học pháp (3 tiếng đồng hồ), 1 thời sám hối, chia sẻ kinh nghiệm tu học. (1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi)

+ TÓM TẮT NỘI DUNG PHÁP HỌC:

Trong 7 ngày tu học, Ni chúng có 10 thời pháp học. --Chiều ngày Chủ Nhật, mùng 7: Hòa thượng đạo hiệu Giác Trí nhấn mạnh 5 SỞ HÀNH thường ngày của đức Phật, chỉ cho đại chúng nhận thức rõ yếu tố KHẾ LÝ KHẾ THỜI vô cùng quan trọng trong việc học pháp, hành pháp, ứng dụng phổ hóa mang lại lợi lạc cho chúng sinh.

Hòa thượng một lần nữa phân tích tôn chỉ: “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, Lý Duyên sinh của Đức Phật hết sức chính xác. Hiểu được các ý pháp này, người con Phật mới biết cách sống thế nào cho có ý nghĩa. Người con Phật cần siêng năng học hỏi để mở mang tri thức, tức có cái biết chung, tu chung, đạt cái linh. Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực tập chánh niệm. “Chỉ có chánh niệm mới đạt được tuệ giác”.

--Ngày tu thứ hai, mùng 8 trong buổi sáng Hòa thượng đạo hiệu Giác Phương đã phân tích bài kinh Nhất dạ hiền giả của đức Phật dạy cho tứ chúng thời bấy giờ. Chúng sinh sở dĩ khổ đau, quẩn quanh trong danh lợi, tiền tài, vật chật, buồn vui, hơn thua, là do không ý thức được sự vô thường chi phối các pháp. Những ai ý thức được điều này sẽ lần hồi trở về lại bản tâm thanh tịnh của mình, dần xa rời bờ mê về gần bến giác.

--Buổi chiều cùng ngày, Hòa thượng chỉ cho chúng con những điểm đáng ngờ trong đạo Phật. Ngài cũng từ bi lý giải rõ ràng để chúng con và những ai có duyên nghe, hiểu, tin và thực hành. Hòa thượng nhắc tánh Phật trong chúng con bị khỏa lấp lâu nay chính bởi để 6 căn mãi chạy theo 6 trần. 8 vạn 4 ngàn pháp tu mà đức Phật và chư Tổ Thầy chỉ dạy không ngoài việc kiểm soát, phòng hộ 6 căn này. Ngài cũng khuyến nhắc chư Ni hãy tin sâu nhân quả, và tinh tấn hành trì giáo pháp.

- Sáng ngày thứ ba, mùng 9: Ni trưởng Hiệp Liên – Trưởng Quản sự Ni giới GĐ III từ bi giảng giải bài Thần mật trong bộ Chơn lý của đức Tổ sư Minh Đăng Quang.

- Buổi chiều cùng ngày: Đại đức Giác Nhường - Trưởng ban Truyền thông Thông tin GĐ III trao đổi một số vấn đề nóng trong lãnh vực truyền thông thông tin. Trong xã hội ngày nay, khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin phát triển nhanh, nên việc hoằng pháp qua cổng thông tin điện tử mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, người Phật tử trong thời đại này càng ý thức hơn nữa trách vụ cũng như hành vi, biểu hiện uy đức của mình.

-- Sáng ngày tu thứ tư, mùng 10: Ông Nghiêm Văn Chuẩn – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Đăk Lăk viếng thăm hội chúng và trao đổi một số vấn đề liên quan đến Luật Tín ngưỡng Tôn giáo.

-- Buổi tối cùng ngày Ni trưởng Hiệp Liên chia sẻ giáo pháp cho quý Phật tử Tịnh xá Ngọc Bửu. Tuy Phật tử về nghe học pháp chỉ khoảng 30 vị song Ni trưởng vẫn tận tình giảng giải 4 ĐIỀU KHÓ TRONG ĐỜI một cách sâu sắc cho thính chúng. Đó là được thân người là khó, nghe được chánh pháp là khó, gặp được duyên lành là khó và chứng ngộ đạo quả là khó.

-- Sáng ngày tu thứ năm, ngày 11: Ni sư Tỉnh Liên chia sẻ với đại chúng ý pháp trong bài Đạo Phật Khất Sĩ.

-- Ngày 12: Với chủ đề Xây dựng Tăng đoàn đẹp, ĐĐ. Giác Hoàng đã chia sẻ những thao thức, ưu tư, nhắc nhở, góp ý làm thế nào làm cho Ni đoàn an vui, Tăng đoàn hòa hợp trong tinh thần từ bi trí tuệ.

-- Buổi tối ngày 12, Hòa thượng Giác Trong khuyến tấn chư Ni tu học đồng thời giảng giải ý nghĩa chữ Thiện và chữ Ngọc trong pháp danh của Phật tử. Ngài cũng nói đến ý nghĩa của chiếc áo giới trắng thanh tịnh của hàng Phật tử. Thời pháp giúp cho người con Phật, dù xuất gia hay tại gia tăng niềm tịnh tín đối với Tam Bảo và vững tin trên con đường học Phật.

+ Tóm lại, qua 7 ngày tu tập, có một số điều nổi bật:

Trong 2 ngày đầu đại chúng tinh tấn tham gia các thời tu học đầy đủ song chưa giữ được sự yên lặng. Những ngày về sau, đại chúng có chánh niệm hơn. Trong các thời pháp, chư Tôn đức chia sẻ những vấn đề rất thiết thực với việc tu học trong chánh pháp của hành giả. Việc tu tập trong 7 ngày mang lại cho tự thân mỗi hành giả kết quả nhất định.

-Tuy lần đầu tiên tổ chức, nhưng Ni sư Trụ trì và Ni chúng trụ xứ đã tổ chức tốt, tạo nhiều điều kiện ưu tiên cho đại chúng tu tập kết quả.

--Ban Ngoại hộ làm việc rất tốt. Tuy làm việc số đông tuy nhiên các vị làm trong yên lặng khiến sự tu tập của đại chúng không bị xen nhiễu tiếng ồn. Hơn hết là điều cho thấy tín tâm cao trỗi của Phật tử đối với Tam bảo, tinh thần cúng dường, phụng sự hết lòng trong việc hỗ trợ khóa tu diễn ra an lành, viên mãn.

Trên đây là Tóm tắt Tổng kết về sự tu học của 55 hành giả chúng con trong 7 ngày qua, kính dâng lên chư Hòa Thượng và chư Tôn đức Tăng Ni chứng minh.

 

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan