CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Báo cáo tổng kết khóa Sống chung tu học lần thứ 9 của Ni giới GĐ III

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Ngưỡng bái bạch chư Tôn Hòa thượng chứng minh,

Ngưỡng bái bạch Ni trưởng và chư Tôn đức Ni,

Thưa các hành giả và toàn thể đại chúng, nam nữ Phật tử

Chúng con ý thức được rằng, thời gian trôi qua rất nhanh, nếu mỗi người không dành thời gian để tu tập, chuyển hóa bất thiện nghiệp, quả thật chúng con đã uổng một đời được thân người. Chư Tổ đã cảnh tỉnh cho người xuất gia rằng “Ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần, như cá cạn nước, nào có vui chi. Mọi người cần phải tinh tấn như cứu lửa cháy đầu, luôn nhớ nghĩ lẽ vô thường, chớ nên chậm trễ biếng nhác”. Chúng con thường tâm niệm như vậy, không dám giải đãi.

Một năm chư Ni GĐ III chỉ có 2 khóa tu Sống chung tu học định kỳ, vì ít ngày nên chúng con trân quý thời gian để tu học thật tốt.

Khóa tu Sống chung tu học lần thứ 9 tại Tịnh xá Ngọc Bảo đến giờ phút này đã khép lại, được sự chỉ dạy của chư Tôn đức trong Ban Tổ chức, chúng con xin thay mặt Ban Thư ký báo cáo tổng kết tình hình tu học và sinh hoạt của chư Ni trong 7 ngày qua 7 mục nhỏ sau đây:

PHIÊN KHAI MẠC

Sáng ngày 17 tháng 3 năm Kỷ Hợi, sau thời khất thực truyền thống của chư Tôn đức Tăng Ni, vào lúc 8g20, Lễ Khai mạc khóa tu chính thức diễn ra dưới sự chứng minh chư Tôn đức Giáo phẩm và chư Tôn đức Lãnh đạo Giáo đoàn III.

Hòa thượng Giác Chí – Chứng minh Ban Trị sự Giáo đoàn V,

Hòa thượng Thích Hạnh Thể - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận,

Hòa thượng Giác Phùng – Tri sự phó Thường trực Giáo đoàn III,

Hòa thượng Giác Trí - Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III,

Ni trưởng Hiệp Liên – Trưởng Quản sự Ni giới Giáo đoàn III,

Ni trưởng Đền Liên – Phó Quản sự Ni giới Giáo đoàn III,

Ni trưởng Thông Liên - Phó Quản sự Ni giới Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Bảo, Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận, nơi đăng cai khóa tu.

Ngoài ra còn có sự chứng minh của chư Tôn đức Tăng Ni, sự tham dự của 66 hành giả và sự hộ trì cúng dường của gần 200 Phật tử.

1. Ban Chứng minh khóa tu Sống chung tu học, lần thứ 9:

HT. Giác Hùng – Chứng minh Giáo đoàn III.

HT. Giác Y – Chứng minh Giáo đoàn III.

HT. Giác Phương – Chứng minh Giáo đoàn III.

HT. Giác Phùng - Tri sự phó Thường trực Giáo đoàn III.

2. Ban Tổ chức:

01/ Trưởng ban Tổ chức là Hòa thượng đạo hiệu Giác Trí – Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III.

02/ Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký: ĐĐ. Giác HoàngPhó Trưởng ban Thường trực Giáo dục Tăng Ni GĐ III.

03/ Phó Trưởng ban kiêm Thiền chủ: Ni trưởng Hiệp LiênTrưởng ban Quản sự Ni giới GĐ III.

04/ Phó Trưởng ban kiêm Hóa chủ: Ni trưởng Thông LiênPhó ban Quản sự Ni  giới GĐ III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Bảo, Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

05/ Giám Luật: Ni sư Dung Liên Trụ trì Tịnh xá Ngọc Lương, Bình Thuận.

06/ Giám Thiền: Ni sư Tỉnh Liên Trụ trì Tịnh xá Ngọc Ninh, Lâm Đồng; Ni sư Hạnh Liên Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hương, Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk.

07/ Kiểm soát: Ni sư Chuyên LiênTrụ trì Tịnh xá Ngọc An, An Khê, Gia Lai; Ni sư Ngộ Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Thành, TP. Pleiku, Gia Lai làm.

08/ Ban Thư ký của Ni giới GĐ III, gồm có NS. Hiếu Liên, SC. Hòa Liên SC. Hoa Liên.

09/ Trưởng ban Ngoại hộ khóa tu: SC. Loan Liên

3. Ban Giáo thọ: HT. Giác Trong, HT. Giác Trí, HT. Giác Thành, ĐĐ. Giác Phổ, ĐĐ. Giác Hoàng, NT. Hiệp Liên.

4. Các hành giả tham dự:

Khóa tu lần này có 66 hành giả, trong đó có 3 Ni trưởng, 12 vị Ni sư, 50 Tỳ-kheo-ni, và 1 Thức-xoa-ma-na.

5. Chương trình tu tập:

Mỗi ngày bắt đầu từ 4g00 sáng đến 22 giờ, gồm có 1 thời học pháp (1 tiếng rưỡi), 2 thời thiền hành (60 phút), 2 thời tụng kinh (75 phút), 1 thời sám hối, chia sẻ kinh nghiệm tu học (1 tiếng rưỡi); phần lớn thời gian, Ni chúng tập trung vào thiền tập (4-6 tiếng đồng hồ).

6. Tóm tắt nội dung pháp học:

Trong 7 ngày tu học, Ni chúng có 6 thời pháp học.

– Chiều Chủ Nhật, ngày 17, ngày tu đầu tiên: Hòa thượng Giác Trí - Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III nhắc nhở Ni chúng tu học trong tinh thần hòa hợp. Hòa hợp không chỉ trong Hệ phái mà cần hòa hợp với các truyền thống Phật giáo. Như thế mới đúng với tinh thần hòa hợp của đạo Phật, xứng đáng là người đệ tử của đức Phật. Hòa thượng phân tích rõ ba trọng trách của người Khất sĩ. Thứ nhất, người Khất sĩ tu tập theo tôn chỉ Nối truyền Thích-ca Chánh pháp. Như con thuyền cần có kim chỉ nam định hướng mới có thể đến nơi an toàn, người tu tập phải luôn nhớ, tôn thờ tôn chỉ, hành trì để đến được mục tiêu tối hậu của mình. Người Khất sĩ hành trì pháp duy nhất đó là “Sống chung tu học”, đó cũng là trọng trách thứ hai. Trọng trách thứ ba là Niệm. Nhờ có niệm tức nhớ nghĩ, chúng ta không quên giới pháp. Hòa thượng cũng chỉ cho đại chúng thấy rõ, mỗi hành giả đang thực hiện năm phận sự trong ngày của đức Phật. Sáng sớm, quán chiếu nhân duyên độ sinh; sáng đi khất thực, trưa độ Ngọ, chiều giảng kinh học kinh, tối, khuya thiền quán. Người Khất sĩ tu tập trong một ngày với hạnh tu đơn giản nhưng công đức vô lượng, lợi lạc vô cùng.

– Sáng ngày 19, ngày tu thứ 3: ĐĐ. Giác Phổ - Phó ban Hoằng pháp GĐ III chia sẻ với Ni chúng nội dung về sứ mạng của người trụ trì ngày nay. Đề tài này đã được HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự trình bày trong Khóa Bồi dưỡng Trụ trì năm 2016, nay thấy đúng thời, hội chúng phù hợp, Đại đức trình bày lại. Mỗi vị trụ trì là một vị đạo sư tâm linh nên cần phải sống mẫu mực, tinh tấn tu học, trí tuệ cao vượt để dìu dắt bá tánh Phật tử quy y Tam Bảo hành trì giới pháp, đạt được tâm bình an ngay trong đời sống hiện tại. Lại nữa, vị trụ trì còn là “trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng” nghĩa là vào trong nhà Như Lai, hành trì giáo pháp của Như Lai. Vị trụ trì tu tập từ, bi, hỷ, xả, an trú trong thường, lạc, ngã, tịnh và đi trên con đường Giới Định Tuệ. Sứ mạng của vị trụ trì rất lớn, rất thiêng liêng, Ni chúng cần làm tròn trọng trách khi đã phát nguyện làm công việc này.

– Sáng ngày 20, ngày tu thứ 4: ĐĐ. Giác Hoàng - Phó ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III tâm tình những trăn trở của tự thân về con đường tu học và hoằng truyền giáo pháp. Đại đức nhấn mạnh rằng người xuất gia, một khi cất bước ly gia phải có tâm cần cầu giáo pháp liên tục, không lúc nào ngừng nghỉ. Hơn thế nữa, người xuất gia học được giáo pháp rồi cần phải hành trì giáo pháp miên mật để chiết phục ba độc tham sân si. Khi đã vững vàng trong pháp học và pháp hành, vị ấy phát nguyện nhận đồ chúng để thực thi hạnh nguyện “kế vãng khai lai, báo Phật ân đức”. Và rồi vị ấy tiếp tục sứ mạng giáo hóa Phật tử, bá tánh tại gia để người người biết quy hướng Tam Bảo, chuyển hóa tự thân. Điều trăn trở sau cùng, Đại đức tha thiết nhắc Ni chúng hãy nên có trách nhiệm với nhau.

Buổi chiều cùng ngày, ĐĐ. Giác Hoàng lắng nghe chia sẻ bộc bạch của Ni chúng và gợi ý hướng giải quyết khó khăn. Vào buổi tối, Đại đức cũng dành thời gian thăm viếng Phật tử Tịnh xá Ngọc Bảo khoảng 40 phút.

– Sáng ngày 21, ngày thứ 5: HT. Giác Thành - Tri sự phó kiêm Trưởng ban Tăng sự GĐ III nhấn mạnh ba cơ chế mà bất cứ người Khất sĩ nào cũng phải ý thức rõ để tu học tốt. Đó là cơ chế Tu, cơ chế Học và cơ chế Hoằng pháp. Hòa thượng cũng định nghĩa lại Khất sĩ có ý nghĩa như thế nào. Khất sĩ là một trong ba nghĩa của thuật ngữ Tỳ-kheo – Khất sĩ, bố ma, phá ác. Câu chuyện của cố Trưởng lão Giác Phúc – Đệ Tam Trưởng Giáo đoàn III dạy cho Hòa thượng lúc Ngài còn Sa-di được Hòa thượng nhắc lại là tập hợp nhiều bài học tự tu, dạy đạo, hành đạo cho các Ni trưởng, Ni sư và học Ni trẻ. Hòa thượng cũng hoan hỷ trả lời rõ ràng ưu tư, thắc mắc của chư Ni và tán thán khuyến khích tinh thần tu học của chư Ni.

Buổi tối cùng ngày, Ni trưởng Hiệp Liên - Trưởng ban Quản sự Ni giới GĐ III, đã dành gần 2 tiếng đồng hồ đã thăm viếng, khuyến khích và dạy đạo cho Phật tử thị xã Phan Rang - Tháp Chàm.

– Sáng ngày 22, ngày tu thứ 6, nhân khóa tu của hàng Tỳ-kheo-ni, Ni giới GĐ III, có sự hiện diện khá đông đủ các vị Tôn đức Ni, NT. Hiệp Liên đã chia sẻ bổn phận của vị Tỳ-kheo-ni lớn, bổn phận người trụ trì trong sứ mệnh hoằng pháp và quản lý tịnh xá, tịnh thất. Trách vụ độ chúng được Ni trưởng nhấn mạnh và bằng cả tấm lòng thương yêu của người thầy, người mẹ, người chị, Ni trưởng trải lòng chia sẻ những kinh nghiệm sâu sắc nhất của tự thân từ lúc Ni giới GĐ III được Đức Thầy tiếp nhận thành lập. Không gì hơn lòng bao dung, người trụ trì, người thầy phải biết giang rộng vòng tay bao dung, độ lượng, tha thứ cho mọi lỗi lầm, khuất tất của các đệ tử để đàn con nhỏ có cơ hội quay về, sửa lỗi, làm lại từ đầu; có cơ hội được đi tiếp con đường giải thoát. Những câu chuyện hóa độ đệ tử xuất gia cũng như tại gia, Tăng cũng như Ni của Đức Thầy, của cố Hòa thượng Đệ tứ Trưởng Giáo đoàn III được Ni trưởng gợi lại làm tấm gương cho Ni chúng noi theo.

- Chiều ngày 23, ngày tu thứ 7: HT. Giác Trong - Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GĐ III dạy cho hội chúng chư Ni và Phật tử tu Bát Quan trai một chữ Học. Hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, Hòa thượng phân tích, giảng giải pháp học của chúng sinh từ ngạ quỷ đến súc sanh, A-tu-la, người, trời, Bích-chi, Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát, Phật. Học trên văn tự khác xa với học qua thực nghiệm. Học qua thực nghiệm mới thấu rõ nỗi khổ đau, con đường sinh tử, mới cầu học, bước lên con đường của các bậc Thánh Hiền, con đường giải thoát toàn thiện. Mỗi chúng sinh đều có tánh Phật, pháp môn nào phù hợp với mình, hãy tu tập, trưởng dưỡng để vị Phật hiện hữu nơi mình. Hòa thượng kể lại những mẫu chuyện đời thường của chư Tôn đức nhưng quả chứng của quý Ngài thật kỳ diệu khôn lường. Hòa thượng khuyên các Phật tử học hạnh giữ 5 giới hoặc 8 giới tròn đầy để một mai bước vào con đường xuất gia cao thượng. Hòa thượng cũng răn nhắc Ni chúng trẻ tinh tấn học tu để rồi một ngày trong tương lai tiếp bước sự nghiệp hành đạo của các bậc Ni trưởng Tôn túc.

– Buổi tối cùng của khóa tu, quý Phật tử Tịnh xá Ngọc Bảo và bà con tại địa phương được Hòa thượng tưới tẩm pháp bảo, tất cả mọi người tín tâm thêm bền vững hoan hỷ vô cùng.

7. Một số điểm nổi bật như sau:

a/ Số lượng hành giả tham dự khóa tu lần này nhiều hơn so với các khóa trước.

b/ Trong khóa thứ 9 này có nhiều hành giả mới tham dự lần đầu, tuy nhiên cũng nhanh hòa nhập tu tập hòa hợp cùng đại chúng.

c/ Khóa tu này chư Ni chuyên chú vào thiền định, thiền tọa, thiền hành, nhờ vậy tâm nhiếp niệm, ít nói chuyện, tâm tinh tấn phát sinh, mỗi giờ tu tập, các hành giả có mặt ở thiền đường rất sớm, điều đó cho thấy sự tu của hành giả có kết quả khả quan.

d/ Thời tiết tại trú xứ tu tập nóng nhiều song các hành giả đều nỗ lực tu pháp kham nhẫn, hơn nữa phần lớn hành giả trong khoá tu đều đã tham dự nhiều khoá Sống chung tu học nên tâm nhu nhuyến, hoan hỷ, tinh tấn trong việc tu tập, học pháp. Kết quả tu tập trong 7 ngày mang lại niềm hỷ lạc cho toàn thể đại chúng.

e/ Trong 7 ngày tu, Ban Tổ chức khóa tu cũng sắp xếp có ba thời giảng pháp cho Phật tử, khích lệ lòng tịnh tính Tam Bảo đồng thời đáp lại sự nhiệt thành cúng dường hỗ trợ khóa tu của cư gia bá tánh.

f/ Tuy lần đầu tiên tổ chức, nhưng trụ xứ đã tổ chức hết sức chu đáo, tạo nhiều điều kiện thắng duyên cho đại chúng tu tập kết quả.

8. Tri ân:

Thay lời các hành giả, chúng con kính tri ân chư Tôn đức Lãnh đạo đã chứng minh cho khóa tu được hiện hữu.

Chúng con kính tri ân chư Ni trưởng GĐ III đã đồng hành dìu dắt chúng con tu tập, trở lại ngôi nhà xưa của Tổ Thầy.

Chúng con kính tri ân Ni trưởng đạo hiệu Thông Liên, đăng cai tổ chức khóa tu tại Tịnh xá Ngọc Bảo. Dù thân bệnh trầm trọng nhưng Ni trưởng luôn hoan hỷ, thương lo cho hàng hậu bối chúng con.

Chúng con tri ân Ni chúng và Phật tử TX. Ngọc Bảo chu đáo lo cho các hành giả từng bữa ăn, chỗ ở, mọi tiện nghi thích hợp giúp cho việc tu học, sinh hoạt dễ dàng hơn.

Và lời tri ân sau cùng, chúng con xin gởi đến các vị trong các Tiểu ban trong Ban Tổ chức đã phối hợp nhẹ nhàng giúp khóa tu diễn ra êm đẹp.

Kính bạch chư Tôn đức,

Thưa toàn thể đại chúng,

Trên đây là tóm tắt Tổng kết về sự tu học của 66 hành giả chúng con trong bảy ngày qua và lời bộc bạch tri ân của chư hành giả chúng con, kính dâng lên chư Hòa thượng và chư Tôn đức Tăng, chư Tôn đức Ni chứng minh.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát.

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan