CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Đôi dòng lưu niệm của hành giả khóa Sống chung tu học lần thứ 9 – Ni giới GĐ III

Bài 1

NS. Tỉnh Liên

DUNG nghi đỉnh đạc nghiêm trang

TỈNH giác định lực pháp tràng mở ra

HẠNH lành hiểu rõ sâu xa

LUẬT nghi giới cấm thiết tha giữ gìn

CHUYÊN tâm trì niệm thường xuyên

NGỘ nhận thấy rõ định thiền là đây

CHƠN như pháp lý hiển bày

HIẾU để ân đức Tổ Thầy truyền trao

LÀNH lặng trùm khắp trước sau

BỬU báu trong sáng chùi lau hằng ngày

NGHĨA ân kính trọng sâu dày

HÒA đồng huynh đệ tháng ngày sống chung

LOAN tỏa rộng khắp xa gần

TUYỀN suối tưới mát trong ngần đó đây

HỢP tan tan hợp xưa nay

THÙY từ minh chứng có ngày đoàn viên

HOA khai chớm nở đến liền

HIỀN hòa đức độ nhẫn kiên tu trì

NHÀN an bền chí gắng ghi

CHÁNH chơn đúng đắn ta thì mở khai

LÝ lẽ phân biệt trong ngoài

ĐỊNH tâm cố gắng miệt mài dồi trau

DIỄM lệ nghiêm túc trước sau

KIÊN tâm trì chí gắng trau tâm mình

ÁNH sáng chiếu rọi quang minh

NHU mì nhẫn nhục trong tình chị em

THƯỜNG xuyên quán tưởng xét xem

HẢO hảo tốt đẹp quyết đem thực hành

CỦA cải đừng để tâm sanh

ĐẠT thành chí nguyện nêu danh đời đời

LIÊN kết chặt chẽ không rời

TỪ bi hỷ xả muôn đời còn ghi

CHỦNG chung quyết định hành trì

PHƯỚC báu đầy đủ có chi sánh bằng

THẮM tình mật thiết bủa giăng

XUÂN về sưởi ấm tâm hằng lẻ đơn

PHÚ quý giũ phủi sạch trơn

PHƯỢNG thờ lý tưởng thua hơn ích gì

THƯỞNG phạt bình đẳng nhớ ghi

THỨU linh cương quyết ta thì triền khai

MẾN yêu thương khắp trong ngoài

ĐAN truyền giăng bủa miệt mài sớm hôm

NIỆM niệm liên tục chẳng sờn

HIỀN lành nghĩ nhớ công ơn sâu dày

NGHI ngờ phải trái đó đây

SA cơ thất thế có Thầy đỡ nương

RẠNG ngời sáng tỏ muôn phương

VŨ mưa thắm ướt cây thường trổ hoa

PHIÊN phân chỉ rõ gần xa

GIÁO dạy nhắc nhở chúng ta thực hành

KHIÊM cung nhẫn nhịn chị anh

ĐÀN việt tín thí tâm thành cúng dâng

HUYỀN dịu đừng cách chia phân

TRỌNG ân mến đức xa gần hiểu nhau

TẤN tới gìn giữ trước sau

NGUYÊN vẹn tròn đủ đừng ao ước nhiều

HOÀI mong mơ tưởng đủ điều

TÙNG theo Ni chúng dắt dìu sớm hôm

HIỆN tiền ghi nhớ công ơn

PHỤC theo đúng pháp hết cơn não phiền.

Bài 2

Sư cô Nguyên Liên

THÀNH danh cứu rỗi Cửu Huyền

TÂM nguyền soi sáng cửa thiền Minh Quang

KÍNH đem tâm dựng đạo tràng

DÂNG lên chư  Phật lời vàng trọng ân

NI chúng tu học chuyên cần

TRƯỞNG dưỡng tâm đạo, nhận phần độ sanh

THÔNG tuệ ban rưới pháp lành

LIÊN đài đang nở một cành hoa sen

TRỤ gia ra sức luyện rèn

TRÌ pháp mở rộng một phen sáng lòa

TỊNH tâm mọi pháp nhận ra

XÁ phòng sạch sẽ trong lòng thảnh thơi

NGỌC quý nên cất để đời

BẢO trân ngọc sáng khắp nơi mọi miền

ĐÃ mang tâm nguyện hoằng truyền

ĐĂNG trình thuyết pháp đạo hiền khắp nơi

CAI trị luật pháp dạy đời

KHÓA tu miên mật sáng ngời sĩ môn

SỐNG vui thoải mái tâm hồn

CHUNG tay góp sức trường tồn khóa tu

TU hành cần phải công phu

HỌC thông giáo pháp phá ngu kiếp này

LẦN lần trí mở tâm khai

THỨ tha tất cả Như Lai đón mời

CHÍN phẩm hoa nở khắp nơi

DO người tu đến cõi trời thanh cao

NI lưu cần nhập thêm vào

GIỚI luật gìn giữ là phao cứu mình

HỆ thống gắng bó nhiệt tình

PHÁI đoàn đưa đón chúng sanh sang bờ

KHẤT thực là pháp huyền cơ

SĨ hiền dìu khách qua bờ sông mê

THUỘC lòng nẻo bước đường về

GIÁO dưỡng ý đạo, Bồ đề nở hoa

ĐOÀN du Tăng đến ta-bà

BA-la-mật đạo, là hoa Ưu-đàm

TỔ dạy bớt nói ngưng làm

CHỨC quyền danh lợi đừng ham chi phiền.

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan