CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Khóa tu Ni giới GĐ. III: Đại đức Giác Thống chia sẻ pháp học

Trong ngày tu thứ 4, ĐĐ. Giác Thống - Ủy viên Ban Hoằng pháp, Ban Giáo dục Giáo đoàn III đã đến cùng đại chúng cả ngày với bài pháp: Các pháp hỗ trợ đời sống Phạm hạnh của một vị xuất gia. Đại đức đã nương vào bài kinh mười pháp tâm niệm đối với người xuất gia để giảng. Theo đó, Đại đức chia sẻ với các hành giả về mục tiêu, lý tưởng của con đường Phạm hạnh từ thời Tăng đoàn do đức Phật khi còn hiện tiền hướng dẫn. Từ đó, ĐĐ. Giác Thống đã liên hệ qua các bài kinh: Thánh Cầu (số 26, Kinh Trung Bộ), Ví Dụ Lõi Cây (số 29, Kinh Trung Bộ), Thừa Tự Pháp (số 3, Kinh Trung Bộ)… cùng với Chơn lý Khất sĩ để làm sáng tỏ đề tài được giảng.

Từ những giáo lý của các bài kinh, ĐĐ. Giác Thống đã liên hệ đời sống hiện tại của người xuất gia, từ đó Đại đức đã hướng đại chúng tập buông bỏ các chướng ngại, sống với các pháp hỗ trợ để tiến tu trên con đường tìm cầu sự giải thoát.

Ngoài thời gian nghe pháp, hội chúng tiếp tục tu tập dưới sự hướng dẫn của NT. Hiệp Liên – Trưởng ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III và NT. Đền Liên – Phó Ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III thực hành các thời tọa thiền, thiền hành, tụng kinh, sám hối…

Được biết, sáng ngày 5/9/2019 (nhằm ngày 7/8 năm Kỷ Hợi), NT. Hiệp Liên – Trưởng ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III sẽ có thời pháp đến hội chúng tu học.

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan