CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ngày thứ 2 khoá tu “Sống chung tu học” - chư Ni giáo đoàn 6

Sáng ngày 11/10 – ngày thứ 2 của khóa tu “Sống chung tu học” tại tịnh xá Ngọc Chơn, Ni trưởng Thích Nữ Ánh Liên –  Trụ trì tịnh xá Ngọc Điền (Bà Rịa – Vũng Tàu) cùng Ni sư Tiến sĩ Thích Nữ Tâm Tâm – giảng viên Học viện Phật giáo TP. HCM, Trụ trì tịnh xá Pháp Huệ (TP. HCM), đương vi Giáo thọ Sư khóa tu tiếp tục chia sẻ với chư hành giả về thiền tứ niệm xứ thiền Vipassana.

Ni sư Tâm Tâm cho biết thiền tứ niệm xứ là pháp môn căn bản cho hành giả chánh niệm và thiền định mà Đức Phật đã khám phá và giảng dạy.

Phương pháp này rút ra từ bài kinh Đại Niệm Xứ thuộc kinh Trường bộ bài 22, cũng như kinh Tứ Niệm xứ trong kinh Trung bộ bài số 10.

Theo Ni sư, chư hành giả khi thiền cần biết làm chủ hơi thở qua việc quán thân, quán cảm xúc, quán tâm và quán Pháp. Ni sư nhấn mạnh chư hành giả nên thực hành thiền Tứ Niệm Xứ thường xuyên như những vị võ sĩ luyện tập võ hằng ngày phải lấy tay mình đấm vào bao cát thì lâu ngày tay sẽ cứng cõi, đó là sự rèn luyện. Chúng ta cũng vậy khi thực hành Tứ Niệm xứ thường xuyên thì việc đối duyên xúc cảnh mình sẽ diệt trừ được phiền não một cách dễ dàng.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan