CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


An cư kiết hạ

Hai ngàn mười ba

Mở khóa kiết hạ

Tịnh nghiệp đạo tràng

Tăng chúng các hàng

Về đây tu học

Thân tâm thanh lọc

Lậu hoặc căn thâm

Tịnh xá Trung Tâm

Cả sáu giáo đoàn

Thảy đồng quy tập

Pháp môn tu học

Tam vô lậu pháp

Dù bao thử thách

Cố gắng hành trì

Chư tôn từ bi

Sớm hôm hướng đạo

Dốc tâm gầy tạo

Thế hệ ngày mai

Giác ngộ tâm khai

Rõ thấu việc đời

Chánh niệm mọi thời

Chuyên mê khai ngộ

Tham thiền tỏ lộ

Tôn chỉ đạo chân

Oai nghi giới thân

Đoan trang tĩnh lặng

Hành trì đều đặn

Ăn mặc nói làm

Quán chiếu tự tâm

Mỗi giờ mỗi phút

Ba tháng kết thúc

An cư tròn xong

Ghi khắc trong lòng

Công ơn Tôn đức

Tăng chúng gắng sức

Y giáo phụng hành

Trọn tấm lòng thành

Kính lễ tam bái

Cầu chúc quý Ngài

Thân tâm thường lạc.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan