CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lễ tưởng niệm Ni trưởng khai sơn Tịnh xá Ngọc Hiệp và tặng quà từ thiện

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan