CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Pháp viện Minh Đăng Quang tổ chức ngày tu Tứ niệm xứ lần 2

Chủ Nhật, ngày 14/06 Bính Thân (nhằm 17/07/2016), tại Pháp viện Minh Đăng Quang, Quận 2, TP. HCM đã diễn ra khóa tu thiền Tứ niệm xứ lần thứ hai dành cho cư sĩ Phật tử.

Sau khi ổn định đạo tràng nơi Chánh điện, Đại đức Giác Hoàng đã hướng dẫn cho quý nam nữ Phật tử tụng kinh sám hối Tam bảo, sám hối Tam nghiệp và chứng minh truyền Bát quan trai giới.

niemxu1

Tiếp theo phương pháp điều thân lần trước, Đại đức đã hướng dẫn một cách chi tiết, tường tận và đầy đủ ý nghĩa để cho Phật tử hành giả thấy được giá trị về pháp niệm hơi thở đưa đến sự an tịnh, thông qua bài kinh Tứ niệm xứ (Trung Bộ kinh, số 10): “Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. Thở vô dài, vị ấy tuệ tri: Tôi thở vô dài; hay thở ra dài, vị ấy tuệ tri: Tôi thở ra dài; hay thở vô ngắn, vị ấy tuệ tri: Tôi thở vô ngắn; hay thở ra ngắn, vị ấy tuệ tri: Tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập; Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập; An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập; An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập.”

Ngoài ra, Đại đức còn trình bày về 5 nhóm niệm thân còn lại một cách tổng quát: Quán bốn đại, Chú tâm cảnh giác, Chánh niệm tỉnh giác, Quán 32 thể trược, Quán tử thi. Qua đó, Đại đức nhấn mạnh đến tính vô thường, sanh diệt của vạn pháp: "Cái này không phải của tôi, không phải là của tôi, không phải tự ngã của tôi". 

Trong tất cả sinh hoạt của Phật tử từ thiền tọa, thiền hành, nghe pháp học kinh, dùng cơm, thiền đàm thậm chí đến giờ giải lao đều được chư Tăng Ni sách tấn, hướng dẫn nên duy trì thực tập trong chánh niệm, tỉnh thức.

Trong giờ thiền đàm, quý Phật tử có cơ hội trình bày những khó khăn, trở ngại khi ứng dụng thực tiễn pháp niệm hơi thở và vấn đề có liên quan đến vấn đề tu tập. Với sự uyên bác đối với pháp học cũng như pháp hành, Đại đức Giác Hoàng lần lượt đáp ứng thỏa đáng những băn khoăn, thắc mắc của hàng cư sĩ hành giả, và giúp cho họ vững vàng hơn cũng như nắm bắt rõ ràng, thông suốt phương cách tu trì đưa đến an tịnh tam nghiệp.

Trải qua hai kỳ tu tập, một số hành giả hữu duyên đã phát khởi tín tâm muốn chính thức trở thành người đệ tử bạch y và Đại đức đã tùy hủy chứng minh trao truyền tam quy ngũ giới. 

Kết thúc một ngày sinh hoạt khóa tu Tứ niệm xứ khiến cho quý Phật tử được nhiều an lạc, hạnh phúc hơn và niềm tin về Tam bảo thêm kiên cố hơn.

niemxu2

niemxu3

niemxu4

niemxu7

niemxu9

niemxu8

niemxu11

niemxu10

niemxu12

 

    Chia sẻ với thân hữu: