CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hơn 150 chư Tôn đức Tăng Ni sẽ trì bình khất thực tại Như Lai thiền tự - Hoa Kỳ

Nhân mùa An cư kiết hạ năm 2017 - PL. 2561 năm nay được tổ chức tại Như Lai thiền tự - San Diego với hơn 150 chư Tôn đức Tăng – Ni trở về tham dự theo truyền thống của Phật Tăng xưa.

NLaiTTu 1

Nhằm tạo điều kiện cho quý Phật tử được gieo duyên sớt bát cúng dường đến với Tăng đoàn sau những ngày An cư kiết hạ được tổ chức từ ngày 30 tháng 07 đến 06 tháng 08/2017, cũng hầu giúp cho quý Phật tử được hồi hướng phước lành đến với cha mẹ và người thân, cũng như nhằm tưởng niệm Ân đức của cố Trưởng lão Hòa thượng Ân sư Thượng Giác hạ Nhiên trong Lễ Đại tường.

Nay Như Lai Thiền Tự xin thông tin và kính mời toàn thể quý Phật tử trở về tham dự gieo duyên cúng dường:

- Vào lúc: Sáng 10:00 a.m, ngày 06 tháng 08 năm 2017 (quý Phật tử có thể đến sớm hơn để ổn định).

- Địa điểm: 3340 Central Ave, San Diego, CA 92105, Tel: (619) 563-5817.

Lưu ý: Khi tham dự Quý vị nên mặc đồng phục áo lam và chuẩn bị các vật phẩm để sớt bát cúng dường.

NLaiTTu 3

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan