CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tịnh xá Ngọc Yên: Tưởng niệm lần thứ 28 cố HT. Giác Độ viên tịch

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan