Chùm ảnh: Điểm lại một số hình ảnh đặc sắc của Khóa tu Truyền thống Khất sĩ Giới - Định - Tuệ lần thứ 34

Khóa tu truyền thống Giới - Định - Tuệ lần thứ 34 được GĐ.V đăng cai tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Cẩm (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) từ ngày 03 ~ 13/03 Giáp Thìn, với hơn 140 hành giả tham dự đã thành công viên mãn. Cùng Ban biên tập điểm lại một số hình ảnh đặc sắc của khóa tu lần này.

1. Thời khóa thiền tọa

 

 

2. Khất thực

 

3. Thiền hành

 

 

 

4. Thời thỉnh pháp

 

 

 

5. Thọ thực Ngọ trai

 

 

6. Hậu cần