CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đồng Nai: Giới tử Ni giới Hệ phái Khất sĩ thi tụng Luật tại Đại giới đàn Đạt Thanh

Vào lúc 18h30 ngày 25/04/2024 (nhằm ngày 17/03 Giáp Thìn), tại Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024, Giới tử Tăng thi tụng Luật tại Giới trường chùa Tỉnh Hội và Giới tử Ni thi tụng Luật tại chùa Phước Hội. Theo đó, có khoảng 60 Giới tử Ni giới Hệ phái Khất sĩ tham gia trùng tụng Giới luật.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có NT. Tấn Liên - Giáo phẩm NGHPKS, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Phước (Long Thành, Đồng Nai); NT. Liên Liên - Giáo phẩm NGHPKS, Trụ trì Tịnh xá Liên Hoa; NT. Xuân Liên - Uỷ viên Ban Kiểm soát GHPGVN, Ủy viên Thủ quỹ BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Phó PBNG Phật giáo tỉnh Đồng Nai, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tuệ (Long Thành, Đồng Nai); NS. Kiên Liên - Giảng viên Học viện PGVN TP.HCM, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Cầu (TP.HCM); NS. Nga Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Nhân (P.An Tịnh - TX.Trảng Bàng); NS. Hằng Liên - Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Phó Thư ký PBNG Phật giáo tỉnh Đồng Nai, Trụ trì Thiền viện Pháp Sơn; NS. Diệu Liên, cùng Quý Ni sư, Sư cô trong Ban Quản Giới tử tham dự.

Trong Kinh Di Giáo, Đức Phật khuyên dạy chúng Tỳ-kheo về giới luật rằng:

 "Tỳ-kheo các ông! Sau khi Ta nhập diệt, nên tôn trọng, cung kính đối với giới luật, như ở chỗ tối tăm được thấy ánh sáng, như người nghèo được của báu. Nên biết rằng giới luật là Thầy của các ông, cũng như Ta đây còn trụ thế, không hề khác biệt.”

Về việc gìn giữ giềng mối cho đạo pháp, trong Chơn lý có những pháp học căn bản về giới luật như Bài học Khất sĩ, Luật Khất sĩ, Bài học Sa-di, Pháp học Sa-di, Giới bổn Tăng, Giới bổn Ni, Giới Phật tử114 điều Luật nghi Khất sĩ, là những luật mà chư Tăng Ni HPKS cần phải học thuộc lòng để hành trì trong mỗi lúc. Đồng thời, Giới luật đã được Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới HPKS dịch nghĩa. Tổ sư Minh Đăng Quang thường cảnh tỉnh: “tinh thần không vật chất không hao, sự của lý là có lý do của nó là không”, hàm ý của Tổ sư muốn hàng xuất gia hãy vì lợi ích chung, bước đầu khép mình trong khuôn khổ giới luật để thuần hóa thân tâm của mình, vốn đã từ lâu như ngựa rong chơi ngoài đồng nội và chúng ta đã từng thọ học y hành lời Phật dạy “hãy thừa tự Pháp bảo hơn là thừa tự tài vật”. Đối với người con Phật, Pháp bảo chính là nguồn tài sản cao quí hơn mọi tài sản trên đời.

Giới luật là mạng mạch của Phật pháp, nên việc các giới tử hành trì và gìn giữ giới, là bổn phận và trách nhiệm để giúp tịnh hóa thân và khẩu, giúp tránh đi cơ hiềm của thế gian và ổn định Tăng đoàn. Khi giữ giới nào thì giải thoát giới đó, được an lạc và yên vui ngay lúc đó. Vì vậy, Giới tử cầu giới pháp cần phải ghi nhớ, học thuộc và thực hành 4 bộ Luật bao gồm Tỳ-ni, Sa-di, Oai nghi và Cảnh sách, vì Luật tạng là căn bản giữ gìn thân tâm thanh tịnh.

Sau khi các giới tử hoàn thành tụng luật, NT. Tấn Liên đã có đôi lời sách tấn đến các giới tử tu tập tinh tấn và giữ gìn giới luật trang nghiêm, vì đó là thọ mạng của Phật pháp.

 

Một số hình ảnh ghi nhận:

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan