CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Hòa thượng Thích Như Tín giảng hạ tại Tịnh xá Ngọc Phú

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan