CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lời vàng 5

Như hồ nước sâu thẳm,
 Trong sáng, không khuấy đục,
 Cũng vậy, nghe chánh pháp,
 Người trí hưởng tịnh lạc.

(Kinh Pháp Cú, 82)

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan