Đạo Phật Khất Sĩ

Panner Web HPKS  002a 980x165

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nghiên cứu Tam tạngTìm hiểu kinh Di giáo

Phat Nb 1Kinh Di Giáo là lời dạy sau cùng của Đức Từ Phụ Thích-ca Mâu Ni, trước khi Ngài nhập Vô dư Niết-bàn, nhằm khuyến hóa chư Tỳ-khưu phải dứt khoát tư tưởng giữa hai lối sống: hoặc Tăng hoặc tục, hoặc Đạo hoặc đời, không nên nhập nhằng bắt cá hai tay sẽ mất hết “cả chì lẫn chài”, Đạo, đời đều hỏng.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Chữ Tín trong kinh Hoa Nghiêm

kinh hoa nghiem 3Vì Kinh Hoa Nghiêm khó tụng đọc, cố đọc thì cảm thấy khó hiểu, cố hiểu thì cảm thấy khó chấp nhận. Một hạt bụi làm sao mà dung chứa được ba ngàn thế giới. Không chấp nhận nên bỏ lơ xem như không có duyên. Các vị Tổ Hoa Nghiêm có lẽ nhận ra tình trạng này nên thiết lập giáo lý Thập tín, và xem đó như là thềm thang, là cầu nối để làm lợi lạc cho hành giả Hoa Nghiêm.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Ngũ uẩn trong kinh điển Đại thừa và Chơn Lý của Tổ sư

Ngu-uan-Nhu-Lai-TangĐể minh chứng giáo lý “Ngũ Uẩn” mà đức Tổ sư đã để lại trong bộ Chơn Lý mang đậm nét giáo lý kinh điển Đại thừa, từ định nghĩa đến phân tích, lý giải dẫn dụ v.v… và hướng dẫn cho chúng ta tu tập qua Ngũ uẩn...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Tìm hiểu về giáo lý Duyên khởi

12Nhanduyen12Từ đó đưa ra nhận định duyên khởi là giáo lý đặc thù, uyên thâm nhất của triết học Phật giáo. Ai hiểu được giáo lý Duyên khởi tức là nắm được cái cốt lõi nhất của triết lý Phật giáo, đồng thời đạt đến tuệ giác đưa đến chấm dứt tất cả khổ đau.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Tìm hiểu kinh Bộc Lưu

kinhtuongungbo-tap1Kinh Bộc Lưu được trích từ kinh Tương Ưng tập 1. Đây là bài kinh đầu tiên trong phẩm Thiên Có Kệ. Bài kinh này chỉ cho dòng thác đang chảy xiết mà đức Thế Tôn dụ cho sự chấp trước, dòng tâm thức trôi chảy từng sát-na sanh diệt và cách thoát ra khỏi chúng.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Giới thiệu "niên đại đức Phật lịch sử" vấn đề còn đang tranh luận

Heinz Bechert-When did the Buddha liveVấn đề niên đại của đức Phật và những nhân vật đương thời với Ngài không kém phần quan trọng đối với các sử gia. Thật sự nó vẫn là vấn đề thiết yếu cho ngành sử học Ấn Độ và thế giới. Đây là bài nhận định tổng hợp của giáo sư Heinz Bechert, tóm tắt 21 bài viết đăng trong tuyển tập When Did the Buddha Live? được chính giáo sư làm tổng biên tập.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)


Trường phái Dharmaguptaka (Đàm-vô-đức bộ)

encyclopedia of buddhismDharmaguptaka (Đàm-vô-đức bộ) (cũng viết là Dharmaguptika; tiếng Pàli là Dharmaguttika), là một trong 18 trường phái của Phật giáo. Người ta tin rằng nó được gọi như vậy là do vị sáng lập trường phái này có tên là Dharmagupta.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Quan điểm Phật giáo về nữ giới

Sàkyadhità-1Nhìn chung, trong Phật giáo Ni giới bị ép buộc phải giữ hơn chư Tăng 100 giới và còn tuân thủ theo Bát Kính Pháp. Một số học giả, nhà nghiên cứu và hành giả khẳng định rằng các giới trong Giới Bổn (S. Prātimokṣa, P. Pāṭimokkha) đặt vị trí của Tỳ-kheo-ni thấp hơn Tỳ-kheo.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Pháp môn niệm Phật trong Phật giáo Nguyên Thủy và những câu chuyện thú vị liên quan

01 buddha-lotus1Pháp môn Niệm Phật trong kinh tạng truyền thống qua sự diễn giải của Buddhaghosa có thể được kết luận bằng lời khuyến tấn và khích lệ rằng một người chú tâm đến việc tưởng niệm đấng Giác Ngộ thì sẽ đạt được sự viên mãn của đức tin, của chánh niệm, trí tuệ và công đức.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)


Thập Tụng Luật và sự cấu trúc lại bộ luật nguyên tác của Nhất Thiết Hữu Bộ

bamiyan-01Dịch từ nguyên tác "Shih-sung-lu and the Reconstruction of the Original Sarvāstivāda Vinaya" đăng trong Tạp chí Buddhist Studies (A Research Journal of the Department of Buddhist Studies, University of Delhi, Delhi) Vol XV, March, 1991 do Giáo Sư Sanghasen Singh biên tập, trang 46 – 51).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3 Votes)


Vai trò của trường phái Sarvāstivāda ở Afghanistan

633971911971441250Phật giáo du nhập đến Afghanistan rất sớm, sớm hơn những nước hiện nay Phật giáo đang thịnh và được nói là đã tiếp nhận Phật giáo sớm nhất. Thông điệp của đức Phật đã được mang đến Afghanistan ngay từ thời Phật còn tại thế thông qua Tapassu và Bhallika, hai vị đại đệ tử cư sĩ đầu tiên, có quê hương ở tại Ballika (nay là Balkh).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Ashta Garu Dharma - Tám điều luật khắt khe dành cho chư Ni

Ashta Garu Dharma - Tám điều luật khắt khe dành cho chư NiBát Kính Pháp đã từng là đề tài cho nhiều nhà nghiên cứu Phật học Đông Tây quan tâm... Trong số những bài khảo cứu về chủ đề này, chúng tôi xin dịch bài Ashta Garu Dharma – The Eight Strict Rules for Buddhist Nuns của tiến sĩ Amarasiri Weeraratne

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Nhân minh

Nhân minhĐến thế kỷ 5-6, nhà duy thức học nổi tiếng Bồ tát Trần Na, thông qua nghiên cứu Cổ Nhân Minh, trên cơ bản trước kia đối với việc cấu thành Nhân minh và hình thức suy lý đã tiến hành sự cải cách rất quan trọng.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Nguồn gốc ngày Tự Tứ

Nguồn gốc ngày Tự TứTrong truyền thống Phật giáo, pháp Tự Tứ rất quan trọng đối với đời sống đạo đức của người xuất gia. Pháp Tự Tứ không chỉ biểu hiện sự thanh tịnh và hòa hiệp của Tăng đoàn mà còn biểu thị oai lực “đức chúng như hải” của đại Tăng.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)