Đạo Phật Khất Sĩ

Panner Web HPKS  002a 980x165

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phật pháp vấn đápTrở về đạo Phật nguyên chất để phụng sự nhân sinh

TNhatTu CopyBài vấn đáp trong mùa an cư 2014 tại TX. Tung Tâm, do bài viết mang cùng tên của Lotus Production, nhiều người ngộ nhận Thích Nhật Từ bài bác Phật A-di-đà, Tịnh độ tông... Nhân dịp này, kính gửi đến chư Tôn đức Tăng Ni và quý thiện hữu bài đánh máy của Vũ Thị Tuyến để thấy sự khác biệt và tránh các ngộ nhận...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (5 Votes)


Câu chuyện cổ tích về tiền thân của Bồ-Tát Quán Thế Âm

Câu chuyện cổ tích về tiền thân của Bồ-Tát Quán Thế Âm Hình ảnh đó là hình ảnh của một vị đang tu tập, hướng đến giác ngộ tối thượng, chứ chưa có thể được xem là ngang bằng với đức Phật toàn giác được. Chúng ta nên kính ngưỡng vị đó là một vị Phật sẽ thành, vì công hạnh của một đức Phật toàn giác rất lớn...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (8 Votes)


Ba câu hỏi liên quan đến bùa chú Lỗ Ban và Năm Ông

Ba câu hỏi liên quan đến bùa chú Lỗ Ban và Năm Ông Do đó, một Phật tử chân chánh cần phải hiểu rõ giáo lý của đạo Phật để tu học, không bị lạc dẫn trước những tà thuyết lạ mắt,...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (24 Votes)


Các thuật ngữ trong bài kệ Quán Tưởng Đức Phật

Các thuật ngữ trong bài kệ Quán Tưởng Đức Phật Đạo tràng của chúng ta như lưới Châu của cung trời Đế-thích, mười phương chư Phật đều ảnh hiện trong đó, thân của người hành lễ cũng đang ảnh hiện trong đó, đầu mặt của người hành lễ cúi xuống với tất cả tâm thành xin đảnh lễ chư Phật.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (4 Votes)


Làm các hạnh lành, tâm nguyện có được viên mãn không?

Làm các hạnh lành, tâm nguyện có được viên mãn không? Vì những thành tựu trong hiện tại hoặc tương lai tùy thuộc rất nhiều vào các duyên trong hiện tại và quá khứ. Có những ước nguyện được thành tựu viên mãn hơn những gì mình mong đợi, cũng có những tâm nguyện kiếp này chúng ta không bao giờ có thể thực hiện được,....

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Vài câu hỏi Phật học

Vài câu hỏi Phật họcThật ra kết quả tu tập thiền định tùy theo sự gia công nỗ lực tu tập của mỗi vị mà đạt được kết quả khác nhau, nên khó có thể nói tu tập thiền định là đạt an lạc như thế này hay thế khác cho mọi trường hợp.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Một khi đã giác ngộ, giải thoát rồi, có còn bị nhiễm ô nữa hay không?

Một khi đã giác ngộ, giải thoát rồi, có còn bị nhiễm ô nữa hay không? Chúng ta cũng nên lưu ý, quả vị giác ngộ, giải thoát có nhiều bậc. Hàng phàm phu đang tu tập có những điều an lạc, giải thoát tương đối thì có rất nhiều bậc. Còn hàng Thánh trở lên thì có bốn quả vị: Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Cúng dường người không phạm hạnh có phước không?

Cúng dường người không phạm hạnh có phước không?Ðã phát tâm cúng dường rồi, dù vị ấy như thế nào đi nữa, cũng nên giữ tâm thanh thản. Vì tất cả quý Thầy cũng như quý Phật tử đều đang tu học, chưa ai có thể chứng được Thánh quả.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (6 Votes)


Đức Phật sinh ngày tháng năm nào?

Đức Phật sinh ngày tháng năm nào?Hai hệ văn học chính Pali của Phật giáo: Pali và Sanskrit đều ghi là Đức Phật đản sanh nhằm ngày trăng tròn tháng Vesak. Theo lịch Ấn Độ, tháng Vesak tương đương với tháng 4 âm lịch Trung Hoa....

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Phật có cấm người tu hai pháp môn không?

Phật có cấm người tu hai pháp môn không?Phật dạy giáo pháp cho chúng sanh tùy theo căn cơ trình độ của mỗi người, không buộc một ai phải tuân thủ pháp môn nào. Ðiểm cốt yếu là pháp môn đó có đem lại sự an lạc nội tâm, có đem lại sự ổn định cho gia đình, cho sự thanh bình của xã hội hay không?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (5 Votes)


Duyên Khởi nào đức Thế Tôn thuyết “Tứ Nhiếp Pháp”?

Duyên Khởi nào đức Thế Tôn thuyết “Tứ Nhiếp Pháp”?Về nhân gì, duyên gì đức Thế Tôn thuyết “Tứ Nhiếp Pháp” và thuyết Tứ Nhiếp Pháp cho ai thì Thầy tìm được trong một số Kinh như sau:

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (4 Votes)


Tọa cụ và bồ đoàn khác nhau như thế nào?

Mục đích ngồi thiền hoặc niệm Phật là để nhiếp tâm, điều phục cái tâm cả ngày lăng xăng, không có liên hệ gì đến tọa cụ hoặc bồ đoàn cả.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3 Votes)


Các câu hỏi về chú Lăng Nghiêm

Các câu hỏi về chú Lăng NghiêmChú chỉ có thể trợ giúp một phần nào tinh thần của người đương niệm hoặc một phần nào sự gia trợ của chư thiên, chư thần, nhưng công năng của chúng tuyệt đối không thể nào như các trường hợp mà chúng ta đề cập ở trên.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (4 Votes)


Phật giáo có khinh miệt phụ nữ không?

Phật giáo có khinh miệt phụ nữ không? Không phải ngày nay phụ nữ được đối xử một cách công bằng trong cộng đồng Phật giáo mà truyền thống tốt đẹp này đã được đức Phật chỉ dạy nhiều lần cho chư tăng và cho hàng cư sĩ tại gia. Ngài đã cực lực lên tiếng phản đối thái độ xem nhẹ phẩm giá của phụ nữ trong thời bấy giờ.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)