Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lễ Tri ân Giáo thọ sư tại Tịnh xá Ngọc Quang năm 2017

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan