CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Phiên họp trù bị khóa "Bồi dưỡng đạo hạnh" hệ phái lần 2

Tối, ngày mùng 01/7 năm Bính Thân (nhằm 03/8/2016) tại Pháp viện Minh Đăng Quang, Q.2, TP.HCM diễn ra buổi họp trù bị khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh” dành cho Sa-di, Thức-xoa, Sa-di-ni, và tập sự Hệ phái Khât sĩ lần thứ hai.

ChuanBi 1a

ChuanBi 2

Buổi họp có sự tham dự của chư Đại đức đại diện cho các Giáo đoàn: ĐĐ. Giác Phổ, ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Giác Nhường, ĐĐ. Giác Phước, ĐĐ. Minh Duy, ĐĐ. Minh Phú, ĐĐ. Minh Viên, ĐĐ. Minh Khải, ĐĐ. Minh Điệp, TK. Minh Thái và chư Tôn đức Ni Phân đoàn 1, Phân đoàn 2, chư Ni Giáo đoàn 1, chư Ni Giáo đoàn 3 và 266 khóa sinh (Sa-di 133 vị, Sa-di-ni 133 vị).

ChuanBi 3

ChuanBi 4

Đại đức Giác Phổ đại diện cho chư Đại đức Ban Quản chúng phát biểu khai mạc buổi họp. Đại đức nói đến lòng từ mẫn chư Tôn đức lãnh đạo Hệ phái, cũng như chư vị trụ trì đã tạo điều kiện cho lớp Sa-di, tập sự hậu học thấy được giá trị quý báu của việc xuất gia giải thoát. Đại đức khuyến khích chư hành giả nên nỗ lực, tinh cần tu tập.

Tiếp theo, ĐĐ. Giác Hoàng tuyên đọc nội quy, chương trình sinh hoạt khóa tu. Đại đức nhấn mạnh đến tầm quan trọng của giới luật “Giới luật là mạng mạch của Phật pháp, giới luật còn thì đạo Phật còn”, và triển khai chi tiết nội quy khóa tu, nhằm hỗ trợ thêm cho lớp học trò Sa-di, tập sự hiểu rõ mà hành đúng, mang lại lợi ích thiết thực cho tự thân. Đại đức mong rằng chư vị hành giả phải nghiêm túc chấp hành nội quy, thời khóa công phu để làm cho đạo hạnh nghiêm trang, đạo lực tăng trưởng, đạo tuệ sáng ngời.

Sau đó, Đại đức công cử Ban Quản chúng và cắt đặt công việc cho mỗi chúng để tiện lợi cho việc sinh hoạt 7 ngày đạt hiệu quả tốt nhất.

Buổi họp kết thúc trong niềm hoan hỷ cho đại chúng hành giả khóa tu.

ChuanBi 6

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan