CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Phú Yên: Lãnh đạo Giáo đoàn III thăm và sách tấn các miền tịnh xá

Sau khi thăm viếng Tịnh xá Ngọc Bửu, sáng ngày 29/7/Đinh Dậu, chư tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn đã tiếp tục hành trình đến các miền tịnh xá, tịnh thất trong tỉnh Phú Yên để thăm và sách tấn đến Tăng Ni và nam nữ Phật tử tại các trú xứ như tịnh thất Ngọc Trang, Tịnh xá Ngọc Quý, Tịnh xá Ngọc Thọ, Tịnh thất Ngọc Nhiên, Tịnh xá Ngọc Phú, Tịnh xá Ngọc Yên, Tịnh xá Ngọc Rạng.

khatthuc1

 

khatthuc2

Bên cạnh việc thăm viếng, Tăng đoàn còn hướng dẫn Tăng Ni thực hành hạnh trì bình khất thực trong thị xã Tuy Hoà để gieo duyên lành với bánh tánh nơi đây trước khi đến trú xứ đạo tràng Tịnh xá Ngọc Phú để thăm viếng Hoà thượng trụ trì cùng sách tấn nam nữ Phật tử nơi đây.

Tại đây Hoà thượng Giác Trong, Trưởng ban Hoằng pháp Giáo đoàn đã thay lời chư Tôn đức lãnh đạo có một thời pháp để sách tấn và giáo huấn đến hàng nam nữ Phật tử. Hoà thượng còn nhấn mạnh cho Phật tử các miền tịnh xá thuộc thị xã Tuy Hoà như Ngọc Phú, Ngọc Thọ, Ngọc Nhiên, Ngọc Bửu, Ngọc Quý được hiểu cùng thấy rõ giáo pháp, và đặc biệt là biết được phương cách hành trì để biến thân hành, khẩu hành luôn hiện hữu bóng dáng Phật, làm cho đức Phật luôn ứng hiện trên mọi hành động của cuộc sống.

Sau đó Tăng đoàn thọ nhận sự cúng dường trai ngọ của hàng nam nữ Phật tử . Hoà thượng Giác Phùng có đôi lời khuyến khích tinh thần tu tập qua những lời dạy của đức Tổ sư cùng nhấn mạnh tinh thần hoà hợp như nước với sữa trong giáo pháp Phật để giúp cho hàng nam nữ cư sĩ thấu hiểu được phần nào tinh thần của người khất sĩ nói riêng và giáo pháp Phật nói chung.

Buổi chiều, Tăng đoàn quá bước đến khu vực Sông Cầu để thăm và khuyến tấn Đại đức Giác Nhựt trụ trì Tịnh xá Ngọc Yên và Ngọc Rạng cùng hàng nam nữ Phật tử trước khi vân du đến tỉnh Bình Định.

ngocphu2

Thăm TX. Ngọc Phú

ngocphu3

ngocphu4

ngocphu6

ngocphu7

ngocphu8

ngocquy2

Thăm TX. Ngọc Quy

ngocquy3

ngocquy4

ngocrang

Thăm TX. Ngọc Rạng

ngoctho1

Thăm TX. Ngọc Thọ

ngoctho2

ngocyen

Thăm TX. Ngọc Yên

ngocyen2

    Chia sẻ với thân hữu: