CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Quên thân vì đạo

Nhớ ơn Thầy Tổ

Cùng nhau sáng lập

Khất sĩ Tăng-già

Nhằm nối truyền Thích Ca chánh pháp

Đi theo Thầy…

Hoằng dương hóa độ

Lập đạo tràng cứu khổ nhân sinh

Đông Nam Bộ giảng kinh truyền giới

Thế rồi! Thầy lâm nạn

Trò tha phương theo chí nguyện

Hạnh xuất gia độ đệ tử tài ba

Đến Cali y bát chơn truyền

Trọn tâm nguyền

Thân tứ đại chống trái

Luật vô thường già bệnh chết vương mang

Nước, lửa, gió âm thầm vĩnh biệt

Khối đất nằm trơ trọi đơn côi

Thân tứ đại trả về cho tứ đại

Hòa thượng ơi!

Chúng đệ tử vô cùng kính tiếc!!!

Trọn một đời vì đạo quên thân

Phương trời Nam rực nắng vàng chào đón

Người quy Tây, thượng phẩm thượng sanh

Pháp viện Minh Đăng Quang

Nghinh rước kim quan Ngài

Trở về quê hương Việt Nam

Nơi chôn nhau cắt rốn

Để bao người thương nhớ!

Pháp sư ơi! Pháp sư ơi!

Kim quan Ngài tại vị

Trời sụt sùi vần vũ mưa chan

Huỳnh y vàng chư Tôn đức nghiêm trang

Thanh tịnh lắng tâm, hòa kinh kệ

Cầu nguyện Ngài ý nguyện đã tròn xong

Ngôi chín phẩm cao đăng Phật quốc.

Con, TKN. Khang Liên

Thành kính đảnh lễ

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan