CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Quy Nhơn: Lễ tưởng niệm Trưởng lão Giác Toại lần thứ 24

Sáng ngày 1/8/Đinh Dậu, sau khi thăm viếng Hòa thượng Tri sự phó Giáo đoàn, trụ trì Tịnh xá Ngọc Sơn, Tuy Phước, Bình Định, chư Tôn đức lãnh đạo đã cùng Tăng đoàn du hành đến Quy Nhơn tại trụ xứ Tịnh xá Ngọc Hòa để thăm viếng, sách tấn và làm lễ tưởng niệm lần thứ 24 Trưởng lão Giác Toại viên tịch.

Trong lúc thăm viếng, Hòa thượng tri sự trưởng đã sách tấn, khuyến khích Đại đức trụ trì cùng nam nữ phật tử hãy tinh tấn giữ gìn chánh pháp và phát huy những gì đã làm được để nơi đây trở thành ngôi phạm vũ khang trang. Sau đó Hòa thượng Giác Trong hướng dẫn Tăng đoàn đi trì bình khất thực để tưởng niệm cố Trưởng lão Giác Toại và gieo duyên lành với bá tánh vùng biển nơi đây.

Đến trưa Tăng đoàn hướng dẫn nam nữ phật tử làm lễ tưởng niệm Trưởng lão Giác Toại. Trong buổi lễ, Thượng tọa Giác Tiến, Tri sự phó đã thay lời chư tôn túc lãnh đạo cung tuyên lại tiểu sử của Trưởng lão để tăng chúng cùng nam nữ phật tử thấy được công hạnh tu tập, và là bài học thiết thực cho mọi người học theo. Sau đó Hòa thượng Giác Minh, Tri sự phó đã có những lời pháp lành gửi đến với nam nữ cư sĩ nơi đây. Hòa thượng nói về ý nghĩa chánh pháp và cách sống như thế nào để cho đúng với ý nghĩa 2 từ này.

Và sau đây là vài hình ảnh ghi nhận được:

Kthuc 1

Kthuc 3

Kthuc 4

Kthuc 6

Kthuc 7

NgSon 2

NgSon 3

NgSon 4

QNhon 1

QNhon 4

QNhon 5

QNhon 7

QNhon 9

TNiem 1

TNiem 2

TNiem 3

TNiem 4

TNiem 6

TNiem 8

    Chia sẻ với thân hữu: