CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Sáng ngày thứ 5 của lễ Tang cố HT. Giác Thảo

 

Dụng bình bát chánh đi xin đó

Hầu độ khách trần tỉnh lại mau

Đức hạnh cao dày luôn sáng chói

Ai người hiền sĩ phải thương nhau.

(Trích “Giác Thảo thi tập” - Đi Xin)

Ngày 20- 09 nhuận, năm Giáp Ngọ (nhằm ngày 12-11-2014) là ngày thứ 5 của Tang lễ cố HT. Giác Thảo tân viên tịch. Chư Tôn đức khắp nơi dù bận nhiều Phật sự cũng quang lâm về Tịnh xá Ngọc Vạn bày tỏ lòng mến kính trước linh đài bậc huynh trưởng đạo hạnh mẫu mực.

Buổi sáng, chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn III đã hướng dẫnTăng Ni trì bình khất thực tại xã Tu Bông - Vạn Ninh - Khánh Hòa, hầu ôn lại hạnh khất thực mà chư Phật ba đời, chư Tổ Thầy đã hành trì, và noi theo gương hạnh thực hành Tứ Y pháp của cố HT. Giác Thảo - vị Giáo phẩm trong Giáo đoàn, vị Thầy, vị Ân sư trọn đời đã luôn hành trì con đường hóa độ chúng sanh qua thân giáo. Đây cũng là hành động thiết thực nhất mà chư Tôn đức Tăng Ni trong Giáo đoàn III kính dâng lên Giác linh cố Hòa thượng như một lời cảm niệm sâu sắc nhất.

Buổi trưa, theo thời khóa thường lệ, chư Tăng Ni câu hội tại Lễ đường độ ngọ trong chánh niệm.

Xin trân trọng giới thiệu hình ảnh ghi nhận được từ buổi khất thực:

 IMG 6345

IMG 6346

IMG 6347

IMG 6350

IMG 6352

IMG 6354

IMG 6359

IMG 6361

IMG 6390

IMG 6399

 Xin trân trọng giới thiệu hình ảnh ghi nhận được từ buổi ngọ trai:

 IMG 6448

IMG 6452

IMG 6454

IMG 6455

IMG 6457

IMG 6459

IMG 6460

IMG 6462

IMG 6463

>> Chương trình lễ tang cố HT. Giác Thảo

>> Ngày thứ 3 tang lễ cố HT. Giác Thảo

    Chia sẻ với thân hữu: