CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Sinh hoạt tu học ngày đầu tiên "Sống chung tu học" lần 5

Sinh hoạt tu học “Sống chung tu học” lần 5 cũng như các khóa trước, gồm:

Thời khóa tu học

Mỗi ngày có hai thời thiền tọa (4g30 – 5g15, 18g00 – 18g45), một thời thiền hành và hai thời tụng kinh. Thời thiền tọa hoặc thiền hành, trung bình từ 40-50 phút. Giờ tụng kinh sáng chỉ 30 phút và tối khoảng 40-45 phút.

Với hai thời học pháp (1) 7g30 – 9g00, (2) 13g30 – 15g00, chư hành giả có ba tiếng đồng hồ học pháp, lắng nghe chư Tôn đức giảng giải giáo pháp, tự thân tích góp được ba phần lợi lạc. Từ 15g30 đến 16g20, đại chúng có năm mươi phút trao đổi chuyện tu học cho nhau. Việc học của mình được thăng tiến còn nhờ vào sự nhắc nhở, nâng đỡ, chia sẻ của đại chúng khi được tu học sinh hoạt, sống chung nhau trong bảy ngày. Đó là ý nghĩa và sự cần thiết của việc sống chung tu học mà đức Tổ sư nhắc nhở rất nhiều lần tiêu chí này cho Tăng Ni Khất sĩ:

Riêng khóa tu lần thứ 5 đại chúng học Chơn lý số 1 “Võ trụ quan”

Thời tụng Luật chỉ 40 phút từ 16g20 đến 17g00 nhưng giúp cho hành giả ôn lại giới điều, các oai nghi đã học và đang hành trì. Trong quá trình tụng, nếu có những chỗ khó hiểu, hành giả có thể thưa hỏi các vị giáo thọ trong các buổi Chia sẻ giáo pháp để được giải thích tường tận. Giờ tụng luật đôi khi cũng là giờ tập lắng nghe. Thầy lắng nghe trò, đồng phạm hạnh lắng nghe nhau. Đây cũng là những khoảnh khắc để các bậc Thầy bước xuống gần với hàng hậu học, chư Tăng Ni trẻ có dịp bộc bạch những khó khăn, hoài bão trong quá trình xuất gia tu học của mình để các bậc Thầy đồng cảm, chỉ dạy thêm kinh nghiệm.

Cúng ngọ, thọ thực hòa chúng (10g15 – 12g00)

Bắt đầu từ 10g15, các hành giả y bát chỉnh tề vân tập tại chánh điện, kỉnh xá Tam Bảo và tuần tự đi về Trai đường nhận vật thực, độ ngọ. Đây cũng là một thời tu – chánh niệm trong bốn oai nghi. Các bước đi, mở nắp bát, nhận vật thực, đi về chỗ ngồi đã định sẵn trong Trai đường, ngồi xuống, tụng kinh chú nguyện, mở bát, trộn đều thức ăn, múc cơm, đưa vào miệng, để muổng xuống, bưng bát, rửa miệng, uống nước,… tất cả mọi cử chỉ để có sự nhận biết rõ ràng của tâm sáng rỡ. Đặc biệt, pháp ăn hòa chúng chẳng những mang lại sự chánh niệm trọn vẹn mà còn tạo nên một khung cảnh nhất loạt, uy nghiêm, một nếp sống đại chúng hòa hợp thiêng liêng. Bởi vậy, mỗi hành giả tham dự khóa tu đều phải ý thức điều này, hết sự trân trọng pháp thực tập chánh niệm trong buổi cúng ngọ, thọ thực hòa chúng để rồi tự mình có được tâm thanh tịnh, niềm hỷ lạc, hồi hướng công đức cho đàn na tín chủ và chúng sinh chung.

Thời sám hối (20g00 – 21g30)

Thường thì vào cuối ngày tu tập, đại chúng vân tập để thực hiện pháp sám hối. Nếu mình không tự thấy lỗi mình, đồng phạm hạnh sẽ giúp mình thấy được điều mình cần sửa đổi để chính mình tu tập tốt hơn, góp phần làm đại chúng thanh tịnh hiệu quả hơn.Nên mỗi hành giả đều có ý thức tốt và tinh cần tu tập, khóa tu dù chỉ bảy ngày cũng mang lại kết quả khả quan và năng lượng tích cực, vô cùng hữu hiệu cho mỗi tự thân. Ý thức được lợi ích của khóa tu mang lại, mỗi hành giả phải tự thân nỗ lực thật sự, tuân thủ thời khóa nghiêm túc và nhất là giữ yên lặng tuyệt đối cho thân khẩu và ý.

Xin trân trọng chia sẻ hình ảnh sinh hoạt ngày đầu tiên:

SCTH5 1 1

SCTH5 1 2

SCTH5 1 3

SCTH5 1 4

SCTH5 1 5

SCTH5 1 6

SCTH5 1 7

SCTH5 1 8

SCTH5 1 9

SCTH5 1 12

SCTH5 1 10

SCTH5 1 11

SCTH5 1 130SCTH5 1 14

SCTH5 1 16

SCTH5 1 15

SCTH5 1 17

SCTH5 1 19

SCTH5 1 20

SCTH5 1 21

SCTH5 1 22

SCTH5 1 23

SCTH5 1 24

SCTH5 1 25

SCTH5 1 26

SCTH5 1 27

SCTH5 1 28

SCTH5 1 29

SCTH5 1 30

    Chia sẻ với thân hữu: