CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Sự an lạc của ngày tu thứ hai chư Ni Giáo đoàn VI

Sáng ngày 02/05/2018 (nhằm ngày 17/03/Mậu Tuất), Thượng tọa Giác Nhuận - Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP Hồ Chí Minh, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Quận 6, Trị sự phó Giáo đoàn VI Hệ phái Khất sĩ, Phó trụ trì Tịnh xá Lộc Uyển, Trưởng ban Tổ chức khóa tu đã giảng pháp cho hành giả Ni chủ đề: Pháp tu Giới Định Tuệ là tầm quan trọng của người xuất gia.

Ngài nói: Giới Định Tuệ chính là cốt lõi của giáo lý Phật-đà. Vì chính bản thân đức Phật hay bất kỳ một người nào, một giai cấp nào trong xã hội muốn chứng được thánh quả cũng đều kinh qua con đường này.

Dù cho là thời kỳ Nguyên thuỷ Phật giáo, thời kỳ phân phái hay thời kỳ Đại thừa Phật giáo cũng đều lấy Giới, Định, Tuệ làm nền tảng.

Phật đã khẳng định nếu có con đường đi nào không có Bát Chánh đạo thì nó không phải là chánh pháp của Phật. Bát Chánh đạo gồm thâu vào trong Giới – Đinh – Tuệ và cũng không vượt ngoài Giới – Đinh – Tuệ này.

Do đó việc học tu của người xuất gia là tầm quan trọng rất lớn khi mình trở thành những vị Tăng – Ni và nhất là đủ duyên được xuất gia trong giáo pháp của đức Tổ sư Minh Đăng Quang.

Tổ dạy: Người Khất sĩ chỉ có 3 pháp tu học vắn tắt đó là: Giới – Định – Tuệ.

Người xuất gia mà không thành tựu cũng như trưởng thượng giới hạnh trong giáo pháp của Phật về mặt giới hạnh thì Đức Phật có nói:

Ai mặc áo ca-sa,
Tâm chưa rời uế trược,
Không tự chế, không thực,
Không xứng áo ca-sa.

Ai rời bỏ uế trược,
Giới luật khéo nghiêm trì,
Tự chế, sống chân thật,
Thật xứng áo ca-sa.

Thế nên một người xuất gia đầu tròn áo vuông phải thành tựu được giáo pháp của Phật để thấy được hương vị giải thoát trong đời sống phạm hạnh của mình.

Thiện Tâm tác bạch sớt bát cúng dường

Giờ ngọ trai, chư hành giả ôm bát khất thực trong khuôn viên tịnh xá, nhận lãnh sự hộ bát của Phật tử Tịnh xá Phước Hưng.

Buổi trưa sư Minh Đạo theo lời dạy của Thượng tọa Giác Nhuận trùng tuyên lại Chơn lý số 14 “Nhập định”.

Hình ảnh các thời thiền tập trong ngày tu

    Chia sẻ với thân hữu: