CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tạ pháp

 

Khóa tu thứ tám Ngọc Trung

Đó là Thị xã ở vùng An Khê

Hôm nay con được trở về

Trau dồi đức hạnh ngày một thanh cao

Quả thật quý hóa biết bao

Có chư huynh đệ cùng vào chung tu

Ngày ngày tinh tấn công phu

Có mưa, có nắng cùng tu dễ dàng

Tối thì sám hối tụng kinh

Chiều thì thiền tọa, kinh hành đó đây

Ôi, thật quý hóa lắm thay!

Giáo sư, giáo thọ hằng ngày đều vui

Vui cho đệ tử chúng con

Trang nghiêm đức hạnh khi ăn, khi làm

Đứng, đi cũng phải nghiêm trang

Nói năng cũng phải dịu dàng hân hoan

Có ngài Giác Phổ, Giác Hoàng

Trang nghiêm đức hạnh mọi đàng đúng ngay

Khóa tu tiếp diễn mỗi ngày

Một ngày tỉnh giác, một ngày thảnh thơi

Con thật vui sướng trên đời

Khóa tu bồi dưỡng tuyệt vời thanh cao

Làm sao con nói hết lời

Tri ân công đức của người đăng cai

Sư bà Ni trưởng Hiệp Liên

Từ bi vô lượng, vô biên an nhàn

Dù cho Phật sự vô vàn

Vẫn vui vẫn tỉnh không gì bận tâm

Có chư Hòa thượng quang lâm

Đức hạnh vi diệu cao siêu độ đời

Tiếng kinh, tiếng pháp âm lời

Phá tan giấc mộng vô minh cuộc đời

Thật là hạnh phúc cao vời

Tâm con khó tả một lời cho xong

Con đây dâng hết tấm lòng

Công phu cố gắng tu hành giới nghiêm

Tinh cần dọn rửa não phiền

Trau dồi đức hạnh trang nghiêm cho mình

Đức Thầy chỉ pháp tận tình

Oai nghi tư cách của người xuất gia

Ấy là giáo pháp Thích-ca

Cao sâu vi diệu bao la trên đời

Gieo duyên phước đức cõi trời

Dần dần đưa tới nghỉ ngơi Niết-bàn

Con xin vâng học pháp vàng

Oai nghi tư cách muôn vàn trang nghiêm

Lành thay con được tạo duyên

Khóa tu bồi dưỡng trên miền cao nguyên

Cảnh thiền hòa với thiên nhiên

Trời mây, cây cỏ não phiền biến tan

Con đây viết được mấy hàng

Nói lên cảm niệm tri ân nỗi niềm.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Huệ Năng - Tịnh xá Ngọc Minh (Bình Thuận)

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan