CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tán dương công đức cố Ni trưởng Đệ nhất

NT 4

Cố Ni trưởng

Kính đức cả thay Thầy lãnh đạo (*),

Trọng (cố) Ni sư thuyết giáo hoằng dương.

Lái lèo, chèo chống đảm đương,

Nắng mưa nhuần gội tuyết sương dãi dầu.

Thân hùng lực đương đầu nghịch cảnh,

Tâm từ bi hứng lãnh khó khăn.

Trí minh khêu sáng tuệ đăng,

Tánh chơn bền giữ đạo hằng vững yên.

Dốc lập chí lái thuyền Bát-nhã,

Gắng ra công ươm quả Bồ-đề.

Khai minh vẹt ám phá mê,

Mọi điều mọi học trăm nghề trăm hay.

Kể từ buổi đức Thầy xa vắng,

Chịu lắm phần cay đắng gian nan.

Vừa lo thiết lập đạo tràng,

Vừa lo giúp đỡ hàng hàng môn sanh.

Thương nhơn loại đấu tranh kiên cố,

Mến đạo lành kham khổ dẻo dai.

Ai khen ai trách mặc ai,

Kệ kinh năng dịch đức tài năng trau.

Trau tài đức tươi màu rực rỡ,

Luyện trí hùng biểu lộ oai phong.

Đạo đời oằn nặng gánh gồng,

Kiên gan chịu đựng vững lòng hy sinh.

Ước độc lập tu hành an phận,

Mong hoà bình bớt bận âu lo.

Đảm đang thêm nặng vai trò,

Vừa lo chỉnh đạo, vừa lo giúp đời.

Ngoài xã hội họp mời liên tục,

Trong chùa chiền hối thúc tiến nhanh.

Tiến tu tiến học tiến hành,

Tiến chuyên lao động tiến dành điểm ưu.

Gắng xây dựng công phu tự lực,

Cố thi hành đạt mức cần lao.

Thầy trò tập thể quanh nhau,

Thầy chuyên dịch kệ, trò trau văn từ.

Ôi đức cả (cố) Ni sư quảng đại,

Ôi nghĩa dày sơn hải bao la.

Tình thương chan chứa đậm đà,

Gom nguồn sông rạch dung hoà biển Đông

Con trẻ dại thành lòng khẩn nguyện,

Nguyện Giác linh vĩnh viễn an nhàn.

Tịch nhiên vững trụ Niết-bàn,

Bảo tồn Hệ phái phóng quang hộ trì.

(*) Ni giới Hệ phái

    Chia sẻ với thân hữu: