CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tăng Ni sinh du học tại Ấn Độ làm lễ Thọ tang và Tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên

Ngày 03/07/Ất Mùi, (16/08/2015), Tăng Ni sinh Hệ phái Khất sĩ đang du học tại Ấn Độ đã long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm và Thọ tang Giác linh Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên. Nhân dịp này chư Đại đức Tăng Ni thuộc truyền thống Bắc truyền và Nam truyền cũng đã đến đảnh lễ và tham dự.

Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm với nghi thức giản đơn nhưng thắm tình đạo vị. Trong buổi lễ chư Tăng đã tuyên đọc lại Tiểu sử của Đại lão Hòa thượng Pháp sư, cũng như dâng lên những lời cảm niệm ân đức mà Pháp sư đã dành cho hàng Tăng Ni trẻ đang du học.

Dẫu biết rằng Đại lão Hòa thượng Pháp sư không trực tiếp hướng dẫn chỉ dạy chúng con nhưng những nghĩa cử cao đẹp, những hình ảnh, đức hạnh và tấm gương sáng của Ngài chính là cây Bồ đề cổ thụ che mát và đã giáo dưỡng cho chúng con tiến thân trên bước đường tu học.

Giờ đây Ngài đã xả bỏ báo thân, chúng con hàng Tăng Ni sinh Khất sĩ đang du học tại Ấn Độ không biết lấy gì để đền đáp công ơn Ngài. Chúng con chỉ biết đem lòng thành kính hướng vọng về Giác linh Ngài xin đảnh lễ Thọ tang và dâng nén tâm hương để tưởng nhớ đến công hạnh, ân đức sâu dày của Ngài.

Kính ngưỡng Giác linh Đại lão Hòa thượng Pháp sư thùy từ chứng giám.

 2 Copy

3 Copy

4 Copy

5 Copy

6 Copy

7 Copy

8 Copy

9 Copy

10 Copy

11 Copy

13 Copy

14 Copy

15 Copy

16 Copy

18 Copy

19 Copy

20 Copy

21 Copy

22 Copy

24 Copy                                      

    Chia sẻ với thân hữu: