CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tăng Ni sinh Khất sĩ du học các nước thành kính tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Ân sư

Hay tin Đại Lão Hòa thượng Ân sư viên tịch, gần 20 Tăng Ni đã tốt nghiệp các học vị tại một số nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Tích Lan.v.v.. đã cùng nhau quay về phủ phục trước Linh Đài của Đại lão Hòa thượng Pháp sư dâng hương tưởng niệm. Thượng tọa Minh Thành thay mặt cho chư vị Tăng Ni du học dâng lời cảm niệm.

Hòa thượng Ân sư là một bậc lãnh đạo, suốt cuộc đời đã dâng hiến cho đạo pháp mà chẳng nghĩ đến cái riêng của bản thân. Ngài đã sống như ánh thái dương, luôn chiếu sáng cho cuộc đời với hạnh vị tha của người Bồ-tát vào đời. Ngài rất quan tâm đến thế hệ kết thừa nên luôn hỗ trợ, khuyến tấn Tăng Ni học hành cho đến nơi đến chốn để có một hành trang trên con đường hoằng pháp độ sanh. Từ khi Ngài dấn thân hành đạo ở hải ngoại, những chuyến vân du đến nơi nào có Tăng Ni sinh du học, Ngài luôn ghé thăm để sách tấn khuyến khích tinh thần tu và học, cũng như hỗ trợ về vật chất.

Cuối cùng Tăng Ni đã đối trước Giác linh Hòa thượng Ân sư đảnh lễ và nguyện noi theo hạnh nguyện độ tha của Người mà tiếp bước trên con đường tìm cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh.

01 Copy

02 Copy

03 Copy

04 Copy

05 Copy

06 Copy

07 Copy

08 Copy

09 Copy

10 Copy

11 Copy

12 Copy

13 Copy

15 Copy

16 Copy

17 Copy

18 Copy

20 Copy

21 Copy

23 Copy

28 Copy

27 Copy

25 Copy

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan