CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tây Ninh: TX. Ngọc Ninh tưởng niệm lần 25 cố NT. Cung Liên

Ngày 26/9/2015 (nhằm ngày 14/8 Ất mùi), NS. Châu Liên – trụ trì Tịnh xá Ngọc Ninh (P. 1, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) cùng môn đồ pháp quyến thiết lễ Tưởng niệm lần thứ 25 cố NT. Cung Liên viên tịch.

NTCungLien-8

Chư Tôn đức giáo phẩm quang lâm chứng minh: HT. Giác Tường – UVTT HĐCM TW GHPGVN, Đạo sư chứng minh HPKS; ĐĐ. Thích Thiện Thức - Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh; ĐĐ. Minh Đăng – Phó Thư ký kiêm Trưởng ban TTTT GHPGVN tỉnh Tây Ninh; ĐĐ. Thích Minh Hậu – Phó ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Tây Ninh.

NTCungLien-10

Chư Ni gồm có: NT. Phục Liên – Giáo phẩm Ni giới HPKS; NT. Lan Liên – Giáo phẩm Ni giới HPKS; NT. Khoa Liên – Giáo phẩm Ni giới HPKS, trụ trì TX. Ngọc Ẩn (Long An); NT. Hường Liên - trụ trì TX. Ngọc Truyền (TP. Tây Ninh) cùng sự tham dự của chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì / trú xứ các miền tịnh xá và quý Phật tử gần xa.

Về phía chính quyền có: ông Nguyễn Thanh Pha - Phó ban Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh; ông Lâm Vinh Quang – đại diện Công an Tây Ninh; bà Kim Thị Yến – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tây Ninh; bà Vũ Thị Thanh Vân – Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh; ông Lại Văn Tới – đại diện Phòng ANXH Công an Tây Ninh; ông Phạm Tấn Vũ – Phó phòng Nghiệp vụ TP. Tây Ninh; ông Phạm Quốc Huy – Đội trưởng Đội ANXH Công an TP. Tây Ninh; cùng quý vị trong đoàn BDV, Công an tỉnh, BTG, hội LHPN, phòng Nội vụ TP.Tây Ninh.

Lễ Tưởng niệm chính thức cử hành với phần niệm Phật cầu gia bị.

NTCungLien-1

NT. TN Phục Liên thay lời Ban Tổ chức cung tuyên tiểu sử cố NT. Cung Liên. Cố Ni trưởng là người sáng lập Tịnh xá Ngọc Ninh và sau khi Ni trưởng viên tịch, NS. Châu Liên (người con gái út của Ni trưởng) kế thừa cho đến ngày hôm nay.

NTCungLien-2

NS. Châu Liên thay lời môn đồ pháp quyến có đôi dòng cảm niệm Ân sư đã dày công giáo dưỡng Giới, Thân, Huệ mạng cho hàng đệ tử.

NTCungLien-3

Phật tử Trí Ngọc dâng lời cảm niệm của Phật tử trong sự tôn kính đối với Ân sư.

NTCungLien-4

HT. Giác Tường thay lời chư Tôn giáo phẩm chứng minh, ban đạo từ ghi nhận và sách tấn môn đồ pháp quyến noi theo hạnh nguyện của Ân sư mà tiếp tục hoằng dương Chánh pháp để không phụ lòng Ân sư.

NTCungLien-5

NTCungLien-11

Chư Tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đạo tràng niệm hương cầu nguyện Giác linh cố Ni trưởng cao đăng thượng phẩm.

NTCungLien-6

NTCungLien-7

Môn đồ pháp quyến cung thiết trai nghi cúng dường chư Tôn thiền đức.

Ban Tổ chức nhận được nhiều  phần quà của BTS tỉnh và các cơ quan ban ngành của tỉnh và TP. Tây Ninh, thể hiện sự gắn bó giữa giữa Chính quyền các cấp đối với chính sách tôn giáo.

Buổi lễ được thành tựu viên mãn trong niềm tôn kính của chư Tôn đức Tăng Ni, Chính quyền các cấp và toàn thể đạo tràng.

Nguồn: phatgiaotayninh.vn

    Chia sẻ với thân hữu: