CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Thành kính cảm niệm Ân sư

H1 Copy

Kính bạch Ân sư kính yêu của chúng con!

Dẫu biết đời là vô thường, là sinh ký tử quy, là cõi tạm đi về, nhưng chúng con không thể nào tránh được sự ngậm ngùi thương tiếc khi “Mây lành đang phủ, ai ngờ trong phút chốc gió tạt về Tây” đã đưa người Thầy kính yêu của chúng con về cõi xa xăm khác.

Kính bạch Ân sư!

Tâm nguyện một đời cho đạo pháp của Thầy không chỉ thể hiện trong gần ba thập niên hoằng hóa tại Việt Nam, mà khi ra đến hải ngoại, trong suốt hơn ba mươi sáu năm qua, Thầy chính là ngọn hải đăng, chẳng những soi đường dẫn lối cho hai chúng Tăng Ni mà Thầy còn là ngọn đuốc soi đường cho những đệ tử tại gia chúng con trong những lúc mưa dồn sóng vỗ nơi đất khách quê người này. Dù thời gian có qua đi, hay dù không gian có đổi thay, sự hiến thân cho công cuộc hoằng hóa và công ơn dạy dỗ của Thầy đối với chúng con sẽ còn là ngọn đuốc soi đường cho nhiều thế hệ kế tiếp nữa.

Kính bạch Ân sư!

Thầy đã yên lành thị tịch để đi về cõi Niết bàn vĩnh hằng, thời gian ngừng lại từ đây, thiên thu khoảnh khắc giờ này trăm năm, không còn đâu nữa những ngày Thầy nhóm họp chúng con lại để dạy bảo, không còn đâu nữa nụ cười lúc nào cũng chợt nở trên khuôn mặt nhân hậu của Thầy. Nhưng Thầy ơi! Bóng Thầy chẳng những đã tỏa khắp trong chúng con trên suốt phần còn lại của cuộc đời này, mà nó sẽ còn tỏa khắp cho nhiều thế hệ nữa.

Kính bạch Ân sư!

Dẫu biết “Vô thường sanh lão bệnh tử không chừa một ai”, nhưng sự ra đi của Thầy trong lúc này thật là một mất mát quá lớn, chẳng những đối với hai chúng Tăng Ni, mà cũng là một mất mát không gì có thể bù đắp được đối với chúng con, những người tại gia. Đây quả là nỗi đau và kích động lớn đối với chúng con vì kể từ đây chúng con sẽ không còn bóng mát của cây đại thụ mà một thuở chúng con đã cùng rủ nhau về tắm mát trong đó.

Giờ đây trước phút giây thiên thu vĩnh biệt, chúng con ngậm ngùi thương tiếc, một phút giây mà gói trọn thiên thu, dẫu biết với công đức tựa Thái Sơn của Thầy, thì Thầy có cần gì nơi sự cầu nguyện của chúng con, nhưng bổn phận con trò, chúng con xin đốt nén tâm hương dâng lên Thầy với tất cả lòng thành đồng khấn nguyện chư Phật mười phương gia hộ cho Thầy kính yêu của chúng con sớm cao đăng Phật quốc.

Thôi vĩnh biệt! Ngàn thu vĩnh biệt!

Chào tạ từ! Chúng con thành kính tiễn Thầy đi!

Toàn thể chúng con, những đệ tử tại gia của Ân sư Thích Giác Nhiên.

* Người làm bộ Tự điển Phật Học Anh Việt lớn

    Chia sẻ với thân hữu: