CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Thành kính tri ân

Vị ngọt cam lồ tưới thế gian

Pháp âm dũng mãnh cuộn sôi tràn

Thiêu mầm tranh chấp tiêu ma lực

Thân chết danh lưu sử sách vàng.

Vạn kỷ muôn lòng nhớ đại ân

Cổ lai bất tử một tinh thần

Hùng tâm tráng chí đời cung ngưỡng

Huy sắc phi thường chiếu thế nhân.

Thiên chân bất khuất đóa Ưu Đàm

Nhật tỏa tươi ngời chiếu nước Nam

Nguyệt lạc tinh trầm bừng ánh đuốc

Lưu tồn mãi mãi chốn già lam.

Danh tự ngàn năm sáng bóng Ngài

Bất phàm thị hiện chốn trần ai

Tử sanh chặt đứt vòng cương tỏa

Bách thế tên ghi chốn bảo đài.

Niên qua tiếng tốt dệt trang đời

Chính đại việc làm vạn thuở tươi

Khí kết từ bi và trí tuệ

Địa cầu chấn động khắp nơi nơi.

Sơn môn đệ tử dạ chân thành

Nội – Sài Gòn vạn chúng sanh.

--o0o--

Bác gởi vần thơ lời mến tặng

Hồ sen cảnh Phật ngát hương lành.

Câu đối:

"Vị pháp thiêu thân vạn cổ hùng huy thiên nhật nguyệt.

Lưu danh bất tử bách niên chính khí địa sơn hà”

                                                                 (Bác Hồ)

    Chia sẻ với thân hữu: