CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


|ẢNH| Giáo đoàn I tưởng niệm Tổ sư vắng bóng

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan