CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ni giới Giáo đoàn III: Khóa tu Sống chung tu học lần thứ 13 - ngày thứ 9

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan