CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Thơ kỷ niệm khóa tu Phân đoàn 1 lần 8 - Tịnh xá Ngọc Bình

Khóa tu Giới Định Huệ
Lần thứ tám TX. Ngọc Bình
Ngày 03.03. đến 10.03. Đinh Dậu

Bài 01.

Khóa tu Tịnh xá Ngọc Bình

Đây lần thứ tám công trình quý ni
Gương xưa sư Tổ duy trì
Đến nay tứ chúng khắc ghi tiến hành
Bảy ngày ôn tập ý thanh
Luyện rèn Chân Lý đạo lành điểm tô
Giới soi ngũ uẩn quy mô
Định tâm rèn thức ác thô diệt trừ
Tuệ yên trí tĩnh đèn tỏa sáng
Soi phần mình tỏ rạng chơn tâm
Xấu xưa đoạn, ngát hương trầm
Thiện chân xuất hiện trăng rằm sáng soi
Lòng bi khởi đức lành khơi
Cầu cho muôn loại đoạn vơi não phiền
Cầu cho đất nước bình yên
Người người sức khỏe hiện liền huệ căn
Biết nghe lời Phật,Tổ răn
Biết nương giới luật phúc tăng ác mòn
Hiểu kinh giới giữ luôn tròn
Hằng thao trí hạnh sắt son vẹn bề.

tt3

Bài 02

Quá trình tu

THÔNG thái kinh tàng luận sắc không
Dìu chư ni trẻ giới gieo trồng
THẮNG tâm phiền trược đều qua khỏi
Tỉnh thức muôn bề huệ sáng trong

LIÊM chính bền gan giới hạnh dầy
Thanh ngời ý tưởng đẹp mai đây
GƯƠNG soi pháp hạnh hòa nhân cách
Rạng rỡ chân thường mỗi phút giây

TUYẾT phủ lưng trời giới tỏ chăm
Lòng luôn trải rộng lý sưu tầm
NGUYỆT soi chí cả lồng khuôn pháp
Vạn chốn quây quần đoạn uế xâm

MINH tuệ lần xa não ái phiền
Tư bề đại chúng quả hồn nhiên
TIẾN trên đạo đức tường vui khổ
Lòng thanh dạ thản thoát non triền

ĐẠT lý cao siêu quả nhiệm mầu
Yên bề định tỉnh phúc càng sâu
NGÔN từ trải rộng bao người quý
Lối lộc vườn hoa thắm đậm cầu

XUÂN phủ tinh thần ánh đạo vun
Êm đềm vạn cảnh chẳng khi chùn
HẢO tâm phúc tượng phần sang cả
Giới trọng chơn hiền niệm chánh nung

HƯƠNG trí kiên tâm giải ách nàn
Duyên tròn vẹn nghĩa phước bình an
PHỤNG lào Bát Chánh chân tình thật
Ngõ trúc đường trăng dứt ngỡ ngàng

KHAI lối thao tài rạng nghĩa kinh
Hằng gom diệu pháp hạnh vươn mình
ĐÀO sâu vọng ảo bày tinh túy
Rạng rỡ muôn bề pháp chuẩn in

SÁNG hợp bao điều dạ thảnh thơi
Nơi tâm dũng cảm đẹp bao thời
KHANG trang vẹn vẻ dày duyên phúc
Góc nhỏ tâm đồng xấu tự rơi

HẢI yến hà thanh thắm rạng lòng
Chân trời góc bể đạo dầy công
NGUYỆN hoài sức khỏe xây nền trí
Tỉnh thức đời an giới định trồng

VÂN ngời ý tưởng đẹp tình an
Nhất niệm vô ưu giải ách nàn
BÌNH luận thao rèn bao diệu lý
Lâu dần thấu hiểu đạo từ ban

PHÁT lòng chí thiện phúc tài thao
Tạng pháp chuyên sâu lý gọt bào
Diễn lại bao điều như đã thấy
Tâm lành mượn bút trải tầng sao

tt

Bài 03

PHÁP HẠNH

Bước thiền duỗi nhẹ gót chân xa
Khất thực bòn duyên đẹp vóc ngà
Phất phới y vàng bên lối chợ
Êm đềm bát đất cạnh hàng hoa
Lòng tin đức Phật người dâng bánh
Dạ kính tỳ kheo kẻ hiến quà
Thí chủ chân thành xua trở ngại
Là gương đại sĩ quý tăng già

kt1kt2 Bài 04

Cạnh đường rầy xe lửa
(Thủ vĩ ngâm)

Chư ni khất thực ở bên đàng
Xe lửa rung còi giọng réo vang
Gót nhẹ tay ôm bình bát đất
Thần yên vóc quấn mảnh y vàng
Thiền chơn ý niệm dìu cơ tỉnh
Định chánh tâm cầu độ chúng an
Hiền thiện phơi bày chân thiện mỹ
Chư ni khất thực ở bên đàng

Bài 05

HẠNH NGƯỜI PHẬT TỬ

Phật tử chân tình hộ chúng ni
Bữa cơm ấm dạ để tu trì
Không nề cực khổ rèn nhân ái
Chẳng nệ cơ hàn luyện tánh bi
Nhất dưỡng Tứ Ân đâu kẻ sánh
Nhì nương Tam Bảo khó ai bì
Lành do ở thiện hằng vun bón
Quả phúc duyên tài lộc khắc ghi.

    Chia sẻ với thân hữu: