Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Thông bạch đại trùng tu Pháp viện Minh Đăng Quang 2014 (lần 3)

{edocs}document/TIEN_TRINH_XAY_DUNG_PV._MINH_DANG_QUANG_2014_BAN_MOI.pdf,600,600{/edocs}

 

    Chia sẻ với thân hữu: